Școala Gimnazială Luca Solomon Vaideeni implementează Programul de Reducere a Abandonului Școlar “PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Școala Gimnazială „Luca Solomon”, localitatea Vaideeni, județul Vâlcea, beneficiază, în perioada 2022-2025, de sprijin financiar pentru realizarea proiectului PNRAS – ”Reducerea abandonului școlar în cadrul unității de învățământ Școala Gimnazială Luca Solomon”, din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat de Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR).

Prin acest proiect, Școala Gimnazială Luca Solomon Vaideeni, va realiza o serie de acțiuni care au ca obiectiv principal prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a școlii în rândul elevilor din unitatea noastră de învățământ. De la activități remediale, programe educationale atractive, oferire de rechizite și cărți pentru elevi, până la cursuri de formare profesională și coaching pentru profesori, proiectul nostru își propune să motiveze și să sprijine elevii în vederea finalizării învățământului obligatoriu.

Proiectul PNRAS ”Reducerea abandonului scolar in cadrul unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala Luca Solomon ”, cod F-PNRAS-1-2022-2191, în valoare totală de 1071268,94 lei se va desfășura în perioada septembrie 2022 – august 2025.

Prin implementarea activităților din proiect, ne dorim ca la nivelul școlii să se dezvolte unui climat pozitiv și incluziv care să determine reducerea absenteismului, facilitarea învățării, creșterea motivației elevilor, stimularea lucrului în echipa. Astfel, la finalul celor trei ani de proiect, elevii noștri își vor îmbunătăți rezultatele școlare, atitudinea și deschiderea față de școală în general.

DATE DE CONTACT REPREZENTANT SCOALA
Prof. Lazaroiu Daciana
Telefon: 0250865350
E-mail: svaideeni@yahoo.com