A scăzut şomajul la Vâlcea la sfârşitul lunii februarie

La sfârşitul lunii februarie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,84%, mai mică cu 0,04 pp față de luna anterioară.

Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii februarie 2017 a fost de 8010 persoane. Din totalul șomerilor înregistrați, un număr de 3644 erau femei.
La sfârșitul lunii februarie 2017, din totalul şomerilor înregistraţi, 2992 persoane au fost indemnizate şi 5018 neindemnizate.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii februarie 2017 se prezintă astfel : 2937 persoane provin din mediul urban şi 5073 persoane provin din mediul rural.
Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2373 persoane.
În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel:
– ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (60%);
– persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 35% din totalul şomerilor înregistraţi;
– persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 5% din numărul total de şomeri înregistraţi.
În luna februarie 2017 s-au încadrat 291 persoane din rândul șomerilor înregistrați.

Ion Marius NAFLIU
DIRECTOR EXECUTIV
AJOFM Vâlcea