A scăzut rata şomajului la Vâlcea

La sfârşitul lunii mai, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,11%, mai mică cu 0,37 puncte procentuale faţă de luna anterioară. Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii mai 2016 a fost de 7017 persoane.

Rata şomajului înregistrat pe sexe : în luna mai, rata şomajului masculin a fost de 4,28 %, iar rata şomajului feminin de 3,90%. Din totalul şomerilor înregistraţi, 2066 persoane au fost indemnizate şi 4951 neindemnizate. Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 215 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 415 persoane faţă de luna precedentă.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii mai 2016 se prezintă astfel : 2173 persoane provin din mediul urban şi 4844 persoane provin din mediul rural.
Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2473 persoane şi 30-39 ani (1561 persoane).
În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel :
– ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (77,1%) ;
– şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 18,5% din totalul şomerilor înregistraţi ;
– şomerii cu nivel de instruire universitar reprezintă 4,4% din numărul total de şomeri înregistraţi.
După durata şomajului, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria 3-6 luni (1432 persoane).
În luna mai 2016 s-au încadrat un număr de 445 persoane din rândul şomerilor.

Dumitru Nicu CORNOIU
DIRECTOR EXECUTIV
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea