Sala de Sport la Gușoeni

Compania Națională de Investiții a emis în data de 22 Iulie 2022, Ordinul de începere a serviciilor de proiectare pe amplasament a obiectivului de investiții „Sală de sport școlară 102 locuri, sat Spârleni nr. 95, comuna Gușoeni, jud. Vâlcea”.
Ca urmare a îndeplinirii condițiilor de constituire a garanției de bună execuție a contractului, precum și semnarea procesului verbal de predare – primire a amplasamentului liber de orice sarcini, s-a dispus începerea lucrărilor de proiectare pentru obiectivul de investiții susmenționat începând cu data de 01.08.2022. Durata de proiectare va fi de 1,5 luni de la data mai sus menționată și, conform procedurilor, documentația tehnico-economică completă, vizată și ștampilată de verificatorul de proiect atestat, se va preda în 5 exemplare în format tipărit cât și în format electronic Companiei Naționale de Investiții. Graficul general de execuție actualizat a fost predat Achizitorului “C.N.I.”, urmând a fi actualizat ori de câte ori se va impune, iar în perioada imediat următoare vor demara și lucrările de amenajare a organizării de șantier pentru obiectivul menționat.