Rectificare pozitivă la Primăria Râmnicului

Vineri, 4 decembrie 2015, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară, a aprobat rectificarea bugetului local pe anul acesta în plus cu suma de 21,6 milioane de lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. Bugetul pe anul 2015, rectificat, are valoarea totală de 301,35 milioane de lei la partea de venituri (din care 274,45 milioane de lei, venituri estimate pentru anul acesta şi 26,9 milioane de lei excedent al anului 2014) şi 301,35 milioane de lei, la partea de cheltuieli.

De asemenea, s-a rectificat lista cuprinzând „Situaţia privind repartizarea creditelor bugetare pe unităţi de învăţământ pentru cheltuieli funcţionale pe anul 2015”, în plus cu suma de 674.000 lei (sursă buget de stat şi buget local), aceasta ajungând la valoarea totală de 11,36 milioane de lei, dar şi lista de investiţii pe anul 2015 fonduri externe nerambursabile postaderare şi cofinanţare buget local în plus cu suma de 6,1 milioane de lei (din care 6 milioane de lei din fonduri UE şi 12.000 lei contribuţie asociaţii de proprietari), aceasta ajungând la valoarea totală de 79,52 milioane de lei). În fine, s-a rectificat lista de investiţii pe anul 2015 (total surse de finanţare) aceasta rămânând la valoarea totală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 194/2015 de 32,64 milioane de lei. Prin Hotărârea Consiliului Local nr 19/11 februarie 2015 a fost aprobat bugetul local, precum şi listele de investiţii pe surse de finanţare pentru anul curent. Valoarea totală a bugetului aprobat a fost de 250,55 milioane de lei. Ulterior, prin rectificare bugetară valoarea totală a bugetului aprobat s-a majorat la suma de 279,76 milioane de lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli din care la partea de venituri 252,86 milioane de lei sumă de încasat în anul 2015 şi 26,9 milioane de lei excedent an 2014.