Raportul primarului de la Galicea, Florin Alexandru Mărăcine, este public

Primarul comunei Galicea, Alexandru Mărăcine, a promis o administrație locală transparentă și s-a ținut de cuvânt. Raportul de activitate al edilului a fost publicat pe site-ul primăriei și toți locuitorii îl pot parcurge și pot să vină cu sugestii pentru cel căruia i-au acordat creditul să conducă localitatea.
“Au fost inițiate un număr de 54 de hotărâri prezentate Consiliului Local, toate au fost adoptate și făcute publice. Ele au fost comunicate tuturor autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate. Principalele domenii în care s-au adoptat hotărâri de consiliu sunt buget local, cont de execuție, impozite și taxe, investiții și achiziții publice și asistență socială. O atenție deosebită s-a acordat pentru funcționarea în bune condiții a activităților de investiții social-culturale, edilitar-gospodărești, și a tuturor activităților în care consiliul local, primarul localității și aparatul de specialitate al primarului au fost implicați”, spune Florin Alexandru Mărăcine.