PSD Vâlcea a contestat la BEC limitarea la un singur afiş pe un panou electoral pentru partid

Joi, 5 mai 2016, deputatul Costi Rădulescu, preşedintele PSD Vâlcea, a depus la Biroul Electoral Central (BEC) o adresă prin care semnalează o situaţie prevăzută de art. 79 din Legea 115/2015, care necesita urgent emiterea de către BEC a unei hotărâri de interpretare a acestui articol, în vederea eliminării arbitrariului în interpretarea legii.

„Astfel, în articolul menţionat se prevede că «pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiş electoral». În practică, la nivelul fiecărei localităţi se votează atât pentru candidatul de primar, lista de consilieri, cât şi pentru consilierii judeţeni. Limitarea la un singur afiş pe un panou, pentru partid ar însemna fie să se renunţe la afişul partidului pentru consilieri judeţeni, fie la cei al candidatului pentru primar, ceea ce este inechitabil în opinia noastră. Din acest motiv, întrucât campania electorală debutează de mâine 6 mai 2016, vă rugăm să analizaţi cu celeritate şi să fie clarificată, în temeiul legii, această situaţie”, se arată în adresa PSD Vâlcea către BEC.
Iată şi răspunsul Biroului Electoral Central la cererea PSD Vâlcea: „Urmare a adresei dumneavoastră cu nr. 296/5 mai 2016 înregistrată la Biroul Electoral Central cu nr. 628/C/BEC/L/2016/5 mai 2016, vă comunicăm că, se respinge cererea de interpretare a dispoziţiilor art. 79 alin. 4 teza finală din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, întrucât norma menţionată prevede fără echivoc, astfel: «Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiş electoral»”.
Asta se întâmplă când legile nu sunt făcute exact cum trebuie. Cetăţenii cei mai dezavantajaţi vor fi cei din Bucureşti unde partidele au candidat atât la primăria de sector, cât şi la Primăria Generală, plus liste pentru consiliul de sector şi pentru cel general, dar nu au voie decât la un singur afiş. Pe de altă parte, dacă fiecare formaţiune punea trei afişe pe un panou, aceste panouri ar fi trebuit să aibă o dimensiune dublă faţă de cele actuale! Primăria ar putea să dubleze numărul panourilor prin dispoziţie primarului, ca să poată fi puse toate afişele.

Traian Guminski