Proiectul “Hope Vaideeni”, implementat cu succes

Primăria Vaideeni a reușit să implementeze cu success unul dintre proiectele importante care s-a desfășurat în localitate. Este vorba despre proiectul “HOPE Vaideeni”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Au fost implicați conci parteneri: cinci parteneri Asociaţia Umanitară Romaniţa (lider de proiect), Comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea, Şcoala Gimnazială Luca Solomon din Comuna Vaideeni, FORMENERG SA şi Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă, Educaţie şi Sprijin Comunitar.
Este vorba despre un proiect de succes, cu un obiectiv general furnizarea de măsuri cu caracter integrat, în vederea combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale a comunităţii marginalizate din satul Vaideeni. Obiectivele au fost multiple, cu un impact major în cadrul comunității locale din comuna vecină cu Horezu. Astfel, printer altele, s-a obținut facilitatea accesului a 119 copii din zonele marginalizate ale satului Vaideeni la învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. De asemenea, s-a derulat un program de tip “Şcoală după şcoală” pentru 49 de elevi din ciclul primar şi 38 de elevi din ciclul gimnazial în vederea reducerii abandonului şcolar. S-a sprijinit inserţia şi menţinerea pe piaţa muncii a grupului ţintă, desfăşurarea unui program de informare şi consiliere profesională pentru 308 persoane şi derularea mădurii de mediere şi plasare pe piaţa muncii pentru angajarea a 50 de persoane. S-a creat Centrul Comunitar Vaideeni şi s-au derulat activităţi cu caracter integrat pentru 600 de persoane din grupul ţintă (ocupare, servicii sociale, medicale şi medico-sociale). S-a facilitate accesul la servicii sociale, integrarea socială a persoanelor vulnerabile şi s-au derulat campanii şi acţiuni cu impact asupra îmbunătăţirii vieţii sociale a 600 de persoane din grupul ţintă. De asemenea, s-au îmbutătățit condiţiie de locuit și s-a asigurat igiena pentru 150 de gospodării. În fine, s-a reușit combaterea discriminării în Satul Vaideeni, Comuna Vaideeni şi promovarea interculturalităţii prin activităţi de inovare socială ce vizează implicarea activă a membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor şi prin formarea şi activarea unui grup de iniţiativă locală.
“Proiectul a fost finalizat. Ne rămân două obiective, reabilitarea remizei și construirea parcului de la școală. A fost un proiect complex și util, abia aștept să se deschidă noile linii de finanțare pentru 2020-2027. Noi ne vom înscrie. Aceste proiecte vor putea să fie îmbunătățite. Noi chiar am avut câteva afaceri care au luat amploare în localitate și pe partea de turism și pe cea de procesare. Pentru noi este capital avem câteva societăți care s-au bazat pe procesarea laptelui sau prelucrarea lemnului. Fiecare afacere a primit câte 25.000 de euro”, spune primarul comunei Vaideeni, Daniel Băluță.