Proiectele Erasmus+, derulate la Liceul Sanitar “Antim Ivireanu”,exemple de bune practici

Liceul Sanitar “Antim Ivireanu” din Rm. Vâlcea derulează, în perioada 01.09.2020-31.08.2022, un schimb de experienţă la care participă de elevi si profesori din Italia, Turcia, Spania și România.

Aceste activităţi se desfăşoară în cadrul proiectului Erasmus+ “It’s a matter of STEM”, Ref. No.2020-1-ES01-KA229-081741¬_2, proiect de parteneriat doar între școli.
Împreună cu Liceul Sanitar “Antim Ivireanu” din Rm. Vâlcea, în proiect sunt implicate încă trei instituţii şcolare din tot atâtea ţări europene (Instituto Secular „Hijas de la Natividad de María” – CPR Nuestra Senora del Carmen, Spania, ” Duraliler Ortaokulu” -Turcia și Istituto Comprensivo „Francesco Crispi” – Italia).
Extinderea rapidă a pandemiei de COVID-19 a avut un impact puternic asupra proiectului nostru derulat prin intermediul Programului Erasmus+. După reculul inerent din primele zile ale crizei instaurate odată cu închiderea școlilor, a urmat însă replierea și reorientarea eforturilor către atenuarea efectelor negative și continuarea activităților prin migrarea acestora în mediul online. În situația menținerii condițiilor de pandemie Covid 19, am fost încurajați să folosim posibilitatea efectuării de mobilități “mixte” si anume să începem cu o perioada de “mobilitate virtuală”, activități derulate la distanta, prin intermediul tehnologiei informației.

Activitățile realizate în cele trei întâlniri virtuale au permis atât profesorilor și elevilor români cât și a partenerilor din străinătate să interacționeze adecvat pentru a dobândi rezultatele învățării care au fost planificate inițial în Learning Agreement pentru a fi obținute prin mobilitatea fizică. Participanții au avut acces la mijloacele tehnice adecvate derulării acestui tip de activitate.
După mult timp, am simţit că a sosit momentul să reflectăm la drumul parcurs, considerându-ne pregătiţi să lansăm noţiunea de „generaţie eTwinning”, un fel de „generaţie Erasmus ”, în care mobilitatea propriu-zisă a fost înlocuită de „mobilitatea virtuală”. Definiţia îi vizează atât pe profesorii implicaţi în program, cât şi pe elevii care au simţit ce înseamnă să fie europeni fără să plece de acasă. Este generaţia tinerilor care au aceeaşi atitudine faţă de o serie de obiective comune: aprofundarea studiilor, sentimentul apartenenţei la o comunitate şi, în cele din urmă, apartenenţa la aceeaşi Europă unită. Aceste obiective le reamintesc profesorilor că adevărata evoluţie are loc dincolo de orizontul limitat al sălii de clasă.
Din fericire pentru noi, proiectul Erasmus+“It’s a matter of STEM”, Ref. No.2020-1-ES01-KA229-081741¬_2 a avut ca obiective specifice dezvoltarea competențelor digitale, fapt care a facilitat transferul activităților în mediul online. De exemplu, proiectul menționat are o componentă eTwinning care a facilitat continuarea activităților și păstrarea contactului între participanți și între parteneri. Totodată, accentul a fost pus pe dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor și elevilor implicați în proiect, activitatea curentă fiind facilitată de abilitățile dezvoltate, de obișnuințele formate la profesori, elevi și părinți și, mai ales, de spațiul creat pentru desfășurarea unor activități, în care sunt stocate aplicații, platforme accesibile și modele de folosire a acestora la ore și în activitățile școlare. Profesorii și elevii au obișnuința și abilitățile necesare gestionării unor conturi, a unor adrese de email, au competențe TIC și pot realiza materiale și resurse educaționale, sunt familiarizați cu folosirea platformelor și aplicațiilor dedicate (Moodle, Padlet, Stop motion etc.). Și mai ales sunt deschiși să învețe de la colegi sau omologi – prin metode de tip „peer learning“ – fiind autonomi în învățare, capabili să descopere lucruri noi, folosindu-și competențele dobândite.
Elevii noștri consideră eTwinning drept cea mai motivantă şi plăcută modalitate de a învăţa. Experienţele de care au avut parte în universul eTwinning i-au ajutat să-şi perfecţioneze competenţele lingvistice şi TIC şi să fie mai deschişi faţă de culturi diferite. Forţa experienţei se reflectă în modul în care aceşti tineri descriu schimbările pe care participarea la proiectul Erasmus +“It’s a matter of STEM”, Ref. No.2020-1-ES01-KA229-081741¬_2 le-a adus în viaţa lor. Astfel, ei pot spune cum i-a ajutat să-şi clădească încrederea în sine şi să-şi formeze o atitudine pozitivă faţă de schimbare, cum a contribuit la conturarea unei imagini mai clare a Europei şi a unei viziuni noi asupra lumii şi cum şi-a adus aportul la dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii, a capacităţii lor de a-şi asuma responsabilitatea şi de a deveni persoane deschise la minte. Procesul surprins de aceşti tineri este formarea unor minţi distincte şi deschise, pe care le putem reuni sub denumirea de „Generaţia eTwinning”. Un aspect important este că persoanele care au parte de această experienţă sunt tinere, fapt ce are un efect modelator asupra vieţii lor.
Reunind oameni din medii diferite şi contribuind la crearea unui sens de apartenenţă, aceste eforturi ne vor ajuta să menţinem o societate deschisă. În plus, ne vor ajuta să ne asigurăm că toţi tinerii noştri îşi găsesc locul în societate şi că nimeni nu este abandonat. Răspunsul la aceste provocări începe cu sala de clasă. Avem nevoie de un sistem de învăţământ incluziv, care să ofere fiecărui copil şansa de a se dezvolta şi deveni o persoană încrezătoare în sine, deschisă şi tolerantă, o persoană care poate interacţiona pozitiv cu oamenii din medii diverse, echipată cu o minte critică, bine pregătită pentru a-şi găsi un loc de muncă.
Our project

Prof. MARINESCU-MONCEANU ANCA-GEORGIANA