Profesori din Turcia şi Finlanda, la prima întâlnire transnaţională Erasmus+

La Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, va avea loc în perioada 31 ianuarie-4 februarie 2016 prima întâlnire transnațională în cadrul proiectului strategic Erasmus+ “The Maths Rising All Europe”. Vor participa patru profesori de la Degirmenbasi Ortaokulu, Carsamba – Turcia, trei profesori de la Riihenmaen Koulu, Mantsala –Finlanda, şase profesori și 24 de elevi de la CN „Mircea cel Bătrân” – România.

„Pe durata întâlnirii, echipele de proiect din România, Turcia și Finlanda, vor prezenta sistemele educaționale din țările de proveniență, programele școlare la matematică la nivelul claselor V-VIII, vor alege logo-ul proiectului, vor purta discuții referitoare la conținutul paginii web a proiectului. De asemenea, vor fi stabilite perioadele pentru mobilitățile elevilor și pentru următoarele întâlniri transnaționale. Vor fi stabilite detalii referitoare la activitățile ce urmează să fie implementate și vor fi distribuite sarcini specifice fiecărui partener. Proiectul ”Maths Rising All Europe” , cu o durată de doi ani, a demarat la 1 septembrie 2015. În cadrul acestui proiect, elevii vor dezvolta competenţe cheie care sunt esenţiale în matematica bazată pe cunoaştere. Proiectul are ca scop principal creşterea procentului privind rezultatele în urma evaluărilor PISA şi a calităţii învăţării şi predării matematicii.
Obiectivele acestui proiect sunt: să se realizeze schimb de cunoştinţe şi experienţă în predarea şi învăţarea matematicii între participanţii din ţările partenere; să descopere noi metode de învăţare, altele decât cele tradiţionale, creând un mediu propice învăţării în care elevii pot dobândi cunoştinţe şi experienţă la nivel local şi European; să ofere oportunităţi pentru viitoarea carieră a participanţilor la proiect; să dea ocazia elevilor de a lua iniţiativă, de a fi creativi şi de a folosi instrumente multimedia; să folosească cunoştinţele acumulate şi să le ofere la schimb prin intermediul noilor tehnologii; să îmbunătăţească competenţele lingvistice ale elevilor într-un context real, la nivel european; să îmbunătăţească cooperarea la nivel european. Grupul ţintă este format din elevi de gimnaziu”, ne-a precizat prof. Tatiana Mărăndici, coordonatorul proiectului.
Echipa de proiect de la CN „Mircea cel Bătrân” este formată din prof. Tatiana Mărăndici – coordonator, prof. Elena Drăgan – responsabil monitorizare, prof. Ana-Maria Arişanu – responsabil IT, prof. Roxana Aron – membru, prof. Cătălin Pană – membru, prof. Floriana Alexandru-Gruia – membru, ec. Luminiţa Fulgescu – responsabil financiar.

Letiţia Lazăr