Primăria Stoilești își inventariază bunurile

Consilierii locali din Stoilești, reuniți în ședință ordinară, au aprobat în unanimitate un proiect de hotărâre care vizează inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al localității. Este vorba despre terenuri cu destinația de pășuni (trupuri de izlazuri comunale) care se află în proprietate privată a comunei încă de la data restituirii acestora. Aceste terenuri au fost restituite UAT Stoilești prin ordin de prefect, având întocmite schițele de cadastru de specialitate și extrase de carte funciară. De asemenea, mai există o serie de clădiri pe care Comuna Stoilești le deține în proprietate privată, fără ca în anii precedenți să fi fost menționate în domeniul privat, printr-o hotărâre a autorității deliberative. Consilierii locali l-au desemnat pe primarul Florin Ionescu să ducă la îndeplinire hotărârea CL.