Primăria Rm. Vâlcea începe distribuirea alimentelor pentru familiile defavorizate

Aşa cum s-a comunicat la şedinţa organizată recent la Prefectura Vâlcea, acţiunea de distribuire a alimentelor în cadrul programului POAD demarează în judeţul Vâlcea la data de 17 iunie, iar în municipiul Râmnicu Vâlcea distribuirea efectivă se va face după 24 iunie, la o dată ce va fi anunţată din timp.

Categoriile de beneficiari ai POAD sunt:
– persoanele beneficiare de venit minim garantat;
– familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei;
– şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi ca neindemnizaţi;
– pensionarii ale căror drepturi sunt de până la 450 lei/lună, inclusiv;
– pensionarii beneficiari de indemnizaţia socială de până la 450 lei/lună, inclusiv;
– persoanele beneficiare ale legilor speciale (invalizi, veterani şi văduve de război, persecutaţi politic, deportaţi, eroi ai Revoluţiei române din dec. 1989 etc.) dacă nu realizează alte venituri în afara celor provenite din aceste legi, al căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună, inclusiv;
– persoanele cu handicap grav şi accentuat (copii şi adulţi) neinstituţionalizate;
– persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare sunt de până la 450 lei/pers., inclusiv, şi nu aparţin categoriilor anterioare.
În conformitate cu estimările grupul local de implementare a POAD, la Râmnicu Vâlcea sunt aproximativ 10.000 de beneficiari ai acestei acţiuni. Persoanele care fac parte din mai multe categorii beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparţin la data distribuţiei ajutoarelor.
Alimentele distribuite unei persoane beneficiare a acestui program (cântărind în total peste 17,5 kg) sunt următoarele:
Produs şi cantitate
Faină albă de grâu 2 pungi de 1 kg
Mălai 4 pungi de 1 kg
Paste făinoase 2 pungi de 400 g
Ulei 4 sticle din plastic de 1 l
Zahăr 2 pungi de 1 kg
Carne de vită 2 conserve de 300 g
Pateu de ficat de porc 2 conserve de 200 g
Orez 2 pungi de 1 kg
Pastă de tomate 2 conserve de 400 g
Fasole boabe 2 pungi de 500 g
Alimentele vor fi grupate în două cutii sigilate, cu conţinut identic. Acţiunea de distribuire se va derula, ca şi în anii precedenţi, la depozitul din str. Ferdinand nr. 3.
Principalele diferenţele faţă de ediţia anterioară a POAD se referă la schimbarea perioadei de distribuire a alimentelor (iunie-august, faţă de octombrie – februarie), creşterea cuantumului de venit luat în calcul (450 lei, faţă de 400 lei), distribuirea alimentelor numai în baza listelor iniţiale şi a celor suplimentare (s-a renunţat la tichetele individuale), introducerea unei categorii noi de beneficiari (persoane fără venituri sau cu venituri sub 450 lei/lună – dreptul de a primi aceste alimente se stabileşte, în urma unei cereri depusă la sediul Direcţiei de Protecţie Socială sau la Centrul Social de Urgenţă ”Ioana”, pe bază de anchetă socială şi prin Dispoziţie a Primarului), asigurarea distribuirii alimentelor la domiciliu pentru persoanele netransportabile, la sesizarea unui membru al familiei.