Primăria Râmnicului a stabilit cele 26 de locuri speciale pentru afişaj electoral 

Prin Dispoziţia nr. 1368/2016 a primarului interimar al Râmnicului, Ion Gigi Matei, s-au stabilit cele 26 de locuri speciale pentru afişaj electoral în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul acesta.

În locurile stabilite se vor amplasa panouri speciale pentru afişajul electoral. Utilizarea locurilor speciale pentru afişaj electoral este permisă doar pentru partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale sau organizaţiile minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi pentru candidaţii independenţi. Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sau candidat independent a locurilor de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică şi alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sau fiecare candidat independent poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral amplasat în cele 26 de locuri nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură. În alte locuri decât cele stabilite de Primărie, afişajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor spaţiului respectiv şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor. Se interzice afişajul în scop electoral în alte locuri aferente domeniului public. Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat. Poliţia Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea va asigura integritatea panourilor pentru afişaj electoral, a afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate. Ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor sau hotărârilor birourilor electorale privind îndepărtarea materialelor de propagandă electorală amplasate ilegal pe domeniul public, precum şi a celor din/de pe sediile secţiilor de votare se va realiza prin intermediul persoanelor desemnate de primar, sub coordonarea Poliţiei Locale. Hotărârile, dispoziţiile sau solicitările pentru îndepărtarea materialelor de propagandă electorală amplasate ilegal vor fi comunicate, de îndată, Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea nr. 10/2001. Încălcarea prevederilor legale privind afişajul electoral va atrage după sine aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali.