Primăria Ocnele Mari s-a asociat cu “Zâmbete Colorate”

Consilierii locali de la Ocnele Mari au decis cu unanimitate de voturi ca UAT-ul condus de Remus Sasu să se asocieze cu Asociația “Zâmbete Colorate”. Responsabil pentru pentru desfășurarea în bune condiții a activităților prevăzute în protocolul de asociere a fost desemnată Elena Mădălina Zăicanu, consilier în cadrul compartimentului “centrul de promovare turistică” în timp ce primarul Sasu a fost desemnat să semneze protocolul. În urma acestei asocieri se vor organiza și derula activități sportive, de timp liber și de promovare a unor activități turistice. De asemenea, se vor organiza acțiuni de remarcare a traseelor turistice din Ocnele Mari și acțiuni pentru protejarea mediului înconjurător. În plan secundar vor avea loc activități extracurriculare, educaționale, culturale și nonformale dedicate elevilor, tinerilor și turiștilor.