Primăria Budești a accesat un nou proiect european

Acesta se numește ”Întreţinerea spaţiilor verzi şi de mediu din zona pescărească Budeşti, judeţul Vâlcea” privind instrumentarea PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT – Măsura 1 – Promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural (cod 109, 110).
Valoarea totală a proiectului este de 1,33 milioane de lei, din care contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile este de 169.315 lei.
Măsura contribuie la atingerea obiectivelor POPAM – PU4 c) Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și acvacultură inclusiv operațiunile care vizează atenuarea schimbărilor climatice; d) Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural în zonele de pescuit și acvacultură. (T.G.)