Primăria Băile Olănești: transparență privind proiectele în derulare

Primăria Băile Olăneşti a prezentat o informare privind stadiul proiectului finanţat prin programul Anghel Saligny „Modernizare pod şi străzi de interes local în oraşul Băile Olăneşti”. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 31.07.2023, între Primăria Băile Olăneşti şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. În cadrul acestui proiect se vor moderniza 4 km de drum, pe străzile Glodeanu, Mihai Eminescu şi Comanca, şi podul peste pârâul Olăneşti din strada Comanca, punct Stroe, astfel: strada Glodeanu, care facc legătura cu comuna Muereasca, pe o lungime de 1703 metri – asfaltare, rigole de acostament şi lucrări de consolidare a străzii; strada Mihai Eminescu – prelungire traseu de cură pe o lungime de 421 metri, de la Izvorul 24 pană la intersecţia cu DJ 656 – asfaltare, rigole de acostament şi lucrări de consolidare a străzii; strada Comanca pe o lungime de 1920 metri – asfaltare, rigole de acostament şi lucrări de consolidare a străzii; podul peste pârâul Olăneşti, situat pe strada Comanca de la km 0+1262 la km 0+1292 – se va construi un pod nou cu o deschidere de 24 metri. În urma finalizării procedurilor de achiziţie, în data de 27.10.2023 s-a semnat contractul de achiziţie publică (proiectare şi lucrări) nr. 13268 / 27.10.2023, între UAT Băile Olăneşti şi asocierea SC Cazicom SRL – SC Moddrum Construct SRL. Valoarea contractului de proiectare şi execuţie este 13.136.674,17 lei cu TVA. Durata contractului este 24 luni, din care 3 luni proiectare şi 21 luni execuţie. La momentul actual s-a finalizat proiectul tehnic și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor.(T.G.)