Pregătirile pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare, pe ultima sută de metri

În vederea organizării și desfășurării alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016, prefectul județului Vâlcea, Radu Renga, informează că activitățile specifice se desfășoară conform calendarului stabilit. Astfel:

Au fost întocmite machetele buletinelor de vot pentru Senat și Camera Deputaților și au fost transmise Autorității Electorale Permanente- Filiala Sud-Vest Oltenia în vederea obținerii avizului prevăzut de art.63 alin.3 din Legea nr.208/2015, cu modificările și completările ulterioare;
Machetele buletinelor de vot au fost transmise Biroului electoral de circumscripție pentru aducere la cunoștință publică;
Au fost tipărite publicațiile cu delimitarea, numerotarea și locațiile secțiilor de votare din circumscripția electorală nr.40 Vâlcea ce au fost distribuite primăriilor;
S-au confecționat ștampilele de control ale secțiilor de votare;
S-au tipărit formularele prevăzute de lege în sarcina instituției prefectului: lista electorală suplimentară și extrasul de pe lista electorală permanentă și suplimentară;
Autoritatea Electorală Permanentă a efectuat desemnarea operatorilor de calculator ai secțiilor de votare și realizează instruirea acestora împreună cu reprezentanții Oficiului județean de telecomunicații speciale;
Instituția Prefectului a inițiat procedurile de achiziție pentru asigurarea transportului buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare procesului electoral, precum și pentru asigurarea grupului electrogen;
Biroul electoral de circumscripție a dat BUN DE TIPAR pe machetele buletinelor de vot, în vederea tipăririi;
Tipărirea buletinelor de vot a început în data de 19.11.2016.
De asemenea, în perioada următoare Autoritatea Electorală Permanentă va efectua tragerea la sorți pentru desemnarea președinților și locțiitorilor birourilor electorale ai secțiilor de votare.