Posturi vacante la Protecţia Copilului

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea scoate la concurs zeci de posturi vacante. Este vorba de posturi de medici, asistenţi medicali, psihologi, infirmiere, sociolog, supraveghetori de noapte etc.

Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în statul de funcţii va avea loc pe data de 13 ianuarie 2016. Iată posturile vacante: – 1 post medic specialist – absolvent studii superioare, cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor medicale; – 2 posturi medic primar – pediatru – absolvent studii superioare, cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor medicale, cu specializarea pediatrie; – 1 post medic psihiatru – absolvent studii superioare, cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor medicale, cu specializarea psihiatrie; – 1 post medic – absolvent studii superioare, cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor medicale, vechime în specialitate minim 1 an; – 1 post asistent medical – absolvent cu studii postliceale, autorizaţie de liberă practică, vechime în specialitate de minim 6 luni; – 2 posturi asistent medical principal – absolvent cu studii postliceale, autorizaţie de liberă practică, vechime în specialitate de minim 5 ani; – 5 posturi asistent medical debutant – absolvent cu studii postliceale, autorizaţie de liberă practică; – 1 post psiholog specialist – absolvent cu diplomă de învăţământ superior în psihologie, atestat de liberă practică, vechime în specialitate minim 3 ani; – 1 post sociolog debutant – absolvent cu diplomă de învăţământ superior în domeniu sociologiei; – 1 post îngrijitoare – studii generale; – 6 posturi infirmieră – certificat de calificare în meseria de infirmier; – 1 post supraveghetor noapte – absolvent cu diplomă de bacalaureat; – 1 post şofer-absolvent de şcoală profesională, permis de conducere auto; – 2 posturi muncitor calificat – bucătar III – absolvent de şcoală profesională, certificat de calificare în meseria de bucătar, vechime minim 6 luni; – 1 post paznic – absolvent de şcoală profesională, atestat pentru exercitarea profesiei; – 1 post şef centru – absolvent cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvent cu diplomă de licenţă al învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale; – 1 post referent II – absolvent cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă minim 3 ani; – 1 post inspector specialitate II – absolvent de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în domeniul economic, vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani; – 1 post magaziner I – absolvent cu diplomă de bacalaureat, vechime minimă 5 ani; – 1 post instructor educaţie – absolvent de învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat în domeniul pedagogic; – 1 post educator debutant – absolvent de învăţământ superior cu diplomă de licenţă – ştiinţele educaţiei; – 1 post administrator I – absolvent cu diplomă de bacalaureat, vechime minimă 5 ani. Concursul constă în susţinerea a două probe, proba scrisă, programată în data de 13.01.2016, ora 10.00 şi proba de interviu, care se va susţine în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.