”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”! Anunț de începere proiect PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR (PNRAS), COD F-PNRAS-1-2022-2147Comunicat de presă

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunț de începere proiect
PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR (PNRAS), COD F-PNRAS-1-2022-2147

Școala Gimnazială, sat Măgura, comuna Mihăești, județul Vâlcea, anunță lansarea proiectului cu titlul ” PNRAS – Școala Gimnazială, sat Măgura ”, cod proiect: F-PNRAS-1-2022-2147, din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, finanțate prin Componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență în România (PNRR).

Valoarea nerambursabilă a Contractului de Finanțare este de 140.000 euro (824053,59 lei), așa cum a fost aprobată in Ordinul Ministrului Educației nr.3580/15.04.2022.

Obiectivele Proiectului:
Obiectivul general al proiectului este prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru un număr de aproximativ 90 de elevi din ciclul gimnazial ai Școlii Gimnaziale, sat Măgura, comuna Mihăești, pe durata a 3 ani de implementare a activităților educative specifice.
Obiective Specifice:
 Diminuarea riscului de abandon școlar cu 6% pentru fiecare an școlar de implementare a proiectului.
 Creșterea cu 15% a participării absolvenților de clasa a VIII-a la Evaluarea Națională și a ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior la învățământul secundar superior.
 Creșterea motivației pentru învățare prin conștientizarea importanței învățării, atât pentru părinți cât și pentru copii, reducând numărul de elevi corigenți și repetenți cu 2% în următorii 3 ani.
 Consolidarea relației școală-comunitate-elev, prin implicarea a minim 50 de părinți în activitățile desfășurate în cadrul proiectului, crescând astfel importanța școlii în comunitate.
Implementarea acestui proiect urmărește desfășurarea următoarelor activități:
• Activități de dezvoltare a unui climat pozitiv, acțiuni anti – bullying și combaterea segregării școlare;
• Activități de tip Școala după Școală și acordarea unei mese calde pentru beneficiarii proiectului;
• Activități pedagogice și de sprijin care includ cursuri de pregătire remedială la limba și literatura română și matematică;
• Activități extra-curriculare, recreativ – sportive și culturale -”Muzică, Joc și Mișcare”, organizarea de tabere școlare;
• Activități de consiliere, orientare școlară și profesională.
• Digitalizarea procesului educational prin dotarea laboratoarelor de informatică din cadrul școlii.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, care va include 3 ani școlari, în perioada 23.09.2022 – 31.08.2025, conform contractului de finanțare, nr. 5489/23.09.2022.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂGURA, COMUNA MIHĂEȘTI
COMUNA MIHĂEȘTI, SAT MĂGURA, JUDEȚUL VÂLCEA
TEL/FAX 0250/768101
EMAIL: scoala_mihaesti_magura@yahoo.com https://www.scoalamagura.ro