PLATFORMA SERVICII ONLINE PENTRU ANGAJATORI (S.O.A.)

Având în vedere că, există obligaţia legală cu privire la anunţarea atât a locurilor de muncă vacante cât și ocuparea acestora, Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea reamintește tuturor angajatorilor(persoane fizice/juridice de drept public sau privat) că, potrivit art. 10 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, au obligația de a comunica toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora. De asemenea, angajatorii au obligaţia să comunice şi ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost declarate la AJOFM, în termen de o zi de la data ocupării acestora,în condiţiile legii.
Pentru a veni în sprijinul angajatorilor prin debirocratizare şi simplificare administrativă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pune la dispoziția angajatorilor Platforma Servicii Online Angajatori (S.O.A.), în vederea accesării:
• S.E.M.M. (Sistemul Electronic de Mediere a Muncii), pentru declararea locurilor de muncă vacante în conformitate cu Legea nr. 76/2002 actualizată, respectiv pentru comunicarea ocuparii locurilor de muncă declarate vacante.
Accesând această platformă, angajatorii nu mai trebuie să trimită la AJOFM Valcea:
 Situația privind locurile de muncă vacante
și
 Comunicarea privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante.
Accesul în Platforma Servicii Online Angajatori (S.O.A.) se face accesând pagina publică https://www.anofm.ro , secțiunea Servicii Online -> Angajatori sau accesând linkul: https://www.anofm.ro/serviciionline/serviciionlineangajatori.html
Pentru buna funcționare a aplicației, recomandăm utilizarea browser-ului Mozilla Firefox!

Pentru a obține informații utile privind modul de înregistrare – autentificare consultați butonul [Instrucțiuni de înregistrare/autentificare]
Pentru semnalarea eventualelor probleme tehnice de acces, se va accesa butonul
[Raportează problema de înregistrare/autentificare] şi se va completa formularul. La selectarea unui tip de problemă, pentru anumite situații, vor fi afişate indicații cu scris roşu. Urmați indicațiile iar dacă problema persistă, reveniți pentru depunerea unei solicitări.
Informăm angajatorii că, declararea unei adrese de email pentru gestionarea contului unic de acces în platforma Servicii Online Angajatori este obligatorie. Prin nedeclararea unei adrese de email pentru gestionarea contului, nu vă putem oferi acces la serviciile online dedicate agenților economici. Vă recomandăm să furnizați o adresa de email nenominală pentru gestionarea contului (Ex.: resurse.umane@…., etc.).