Peste 7 mii de şomeri în luna octombrie în judeţul Vâlcea

La sfârşitul lunii octombrie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,46%. Totalul
şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii octombrie 2017 a fost de 7251 persoane. Din totalul șomerilor înregistrați, un număr de 3262 erau femei.

La sfârșitul lunii octombrie 2017, din totalul şomerilor înregistraţi, 2193 persoane au fost indemnizate şi 5058 neindemnizate.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii octombrie 2017 se prezintă astfel: 2766 persoane provin din mediul urban şi 4485 persoane provin din mediul rural.
Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2169 persoane.
În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel:
– ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (59 %);
– persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 36 % din totalul şomerilor înregistraţi;
– persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 5% din numărul total de şomeri înregistraţi.
În luna octombrie 2017 s-au încadrat 398 persoane din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la AJOFM Vâlcea (din care 267 persoane au fost încadrate din rândul şomerilor înregistraţi).

Ion Marius NAFLIU
DIRECTOR EXECUTIV
AJOFM Vâlcea