PENTRU ELEVII DE CLASA A VIII-a! Iată oferta de școlarizare pentru anul 2024-2025 a Liceului Tehnologic Forestier Rm. Vâlcea

Liceul Tehnologic Forestier Rm. Vâlcea vine în sprijinul absolvenților de clasa a VIII-a și a părinților acestora, cu informații necesare pentru identificarea și alegerea cu obiectivitate a profilului, domeniilor și calificărilor profesionale potrivite fiecărui copil în parte, în funcție de abilitățile, aptitudinile, cunoștințele și performanțele lui școlare.
Pentru anul școlar 2024-2025, Liceul Tehnologic Forestier, Rm. Vâlcea, vă informează care este oferta de școlarizare.

va desfășura activități de supraveghere, coordonare și organizare a lucrărilor de regenerare și îngrijire a arboretelor, de protecție și exploatare a pădurilor, va asigura lucrări de conservare și protejare a fondului forestier, salmonicol și cinegetic, etc.
Tehnicianul ecolog pentru protecția calității mediului va răspunde de dezvoltarea durabilă și grija față de mediul înconjurător, va recolta probe de apă, aer și sol și va efectua analize ale factorilor de mediu.
Tehnicianul proiectant CAD va îndeplini sarcini de proiectare, desenare, verificare, exploatare și punere în execuție a desenelor specifice domeniului tehnic. Va testa programe în AutoCAD, va concepe și va realiza scheme ale componentelor tehnice în domeniul mecanic.
Tehnicianul designer mobilă și amenajări interioare va dobândi deprinderi și abilități cu privire la proiectarea produselor de mobilier, la asigurarea integrării esteticii și utilizarea stilurilor de mobilier și la organizarea estetică a interioarelor.
Tehnicianul în prelucrarea lemnului dobândește competențe, deprinderi și abilități cu privire la organizarea și coordonarea procesului tehnologic de fabricare a cherestelei, de supraveghere a liniilor semiautomate și de obținere a semifabricatelor superioare pe bază de lemn, elaborează documentația tehnică de întreținere și exploatare a utilajelor din industria lemnului.
Tehnicianul în transporturi devine capabil să opereze cu documente de transport, să analizeze mărfurile în vederea transportării și depozitării, să realizeze operații specifice planificării și derulării unor activități de transport, să planifice reviziile tehnice, să coordoneze și să monitorizeze activități de reparare a mijloacelor de transport.
Tehnicianul în agroturism dobândește competențe, deprinderi și abilități necesare organizării și planificării în pensiunea turistică a serviciilor turistice pentru clienți în funcție de cerințele acestora, întocmește documente de evidență contabilă, promovează produsul turistic și coordonează activități de cultivare a plantelor și de creștere a animalelor, utilizând tehnologii mecanizate.
Tehnicianul hidrometeorolog îndeplinește sarcini cu caracter tehnic şi înrudite cu cercetarea, din domeniul hidrologiei și meteorologiei. Absolvenții din acest domeniu, asigură, din punct de vedere tehnic, pregătirea şi supravegherea aparaturii pentru execuţia măsurătorilor în hidrometrie și meteorologie. Activitatea tehnicienilor hidrometeorologi se poate desfăşura în staţii hidrometrice și hidrologice.
Preparatorul produselor din carne și pește va dobândi cunoștințe teoretice și practice necesare desfășurării activității de producție privind prelucrarea cărnii pentru consum și fabricarea produselor din carne și pește în spații specifice industriei alimentare.
Operatorul în prelucrarea legumelor și fructelor va dobândi cunoștințe teoretice și practice necesare efectuării operațiilor de recepționare, depozitare și transport a materiilor prime în vederea pregătirii lor pentru prelucrare și obținerii conservelor din legume și fructe.
Mecanicul auto va dobândi o serie de cunoștințe și abilități care îi va permite să realizeze operații de întreținere și reparare a stării de funcționare a autovehiculelor. Absolventul va acumula cunoștințe și abilități necesare conducerii în siguranță a automobilului.

Mecanicul pentru utilaje și și instalații în industrie va dobândi abilități, cunoștințe și deprinderi pentru a executa lucrări de montare, punere în funcțiune, întreținere și reparare a mașinilor industriale.

Elevii înscrişi la calificările Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere, Tehnician în agroturism, Tehnician transporturi și Mecanic auto vor efectua GRATUIT şcoala de şoferi.
Elevii care vor urma cursurile claselor de învăţământ profesional vor primi o BURSĂ în valoare de 300 lei pe lună.