Păușești – pași pentru normalitate

Cum a reușit o comună ca Păușești-Otăsău să fie atractivă pentru investitori și prietenoasă pentru localnici și oamenii care o vizitează sau o tranzitează? E simplu, primarul Cătălin Avan a fost omul potrivit la locul potrivit. Edilul a muncit zi de zi și, în plus, a avut viziunea necesară pentru a implementa proiectele de care era mare nevoie. Cătălin Avan recunoaște că mai este mult de muncă și este decis să pună umărul la un obiectiv ambițios, acela de duce localitatea în topul județean.
“Localitatea noastră are potențialul de a ajunge în primele din județul Vâlcea ca siguranță a cetățenilor, curățenie, eleganță și asigurarea utilităților urbane”, șprecizează Cătălin Avan.

Proiecte implementate în ultimii patru ani:

– Finalizarea amenajării celui mai frumos centru civic din zona rurală
– Finalizarea construirii unui zid de sprijn în urma alunecării de teren în sat Șolicești
– Construirea unor garaje la sediul primărie, în vederea montării unei centrale fotovoltaice de 90 kw ce va asigura independența energetică a instituțiilor publice, proiect în derulare aprobat prin Programul Național de Redresare și Reziliență PNRR
– Montarea unei centrale fotovoltaice de 27 kw în satul Șerbănești, proiect finalizat
– Extinderea și modernizarea sistemului de supraveghere video ce a avut ca rezultat reducerea acțiunilor de furt la nivelul localității, proiect finalizat
– Finalizarea reabilitării punții ,,La Cheran”
– În derulare actualizarea planului de urbanism general PUG care va fi aprobat în iunie 2024
– Construirea de gabioane ce asigură siguranța circulației și a locuințelor din zona Barcanele, proiect finalizat
– Modernizarea și dotarea stadionului din Barcanele, proiect finalizat
– Finalizarea proiectului privind reabilitarea a două podețe prin reparații gabioane, apărări de maluri și punerea în siguranță a eroziunilor produse de parâul Valea Mare în satele Văleni și Șolicești
– Achiziția și întocmirea documentațiilor pentru reabilitarea celor două cămine culturale, a dispensarului medical și a școlii Ursărești, activități aflate în derulare prin programul de redresare și reziliență PNRR: Administrația Fondului pentru Mediu AFM.
– Reabilitarea clădirii-fostă brutărie, prin refacerea șarpantei, tavanelor și înnoirea învelitoarei
– Reabilitarea a șase drumuri în satele Păușești-Otăsău, Șerbănești și Buzdugan, aflată în derulare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, având termen de finalizare aprilie 2025.
– Finalizarea reabilitării a două străzi în satul Barcanele și Șerbănești.
– Întocmirea documentației și depunerea la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale AFIR a cererii de finanțare prin programul „DR-28 – Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural“- proiect declarat eligibil în urma clarificărilor și aflat în așteptare pentru semnarea contractului de finanțare
– Așternerea de beton rutier carosabil pe două străzi, în lungime de 310 m, în satele Barcanele și Șerbănești, proiect finalizatReabilitarea gardului la Școala Primară, Sat Șerbănești, Com. Păușești, proiect finalizat
– Reabilitarea gardului la Școala Ursărești, proiect finalizat
– Întocmirea documentației pentru înființarea Sistemului de Distribuție Gaze în asociere cu localitățiile Frâncești și Băbeni pentru care a fost alocată suma de 7.500.000 lei, proiect în derulare
– Demolarea fostului Cămin Cultural și construirea unei clădiri noi care va avea multiple funcțiuni (spații de birouri, grădiniță cu program prelungit), proiect aflat în derulare
– Construirea a două noi stații pentru transportul școlar, proiect finalizat
– Înființarea societății Presadmin SRL în subordinea UAT Păușești, care în cei trei ani de funcționare a avut bilanț pozitiv, fără pierderi și a asigurat 11 noi locuri de muncă.
– Achiziționarea unei autonacele, care asigură întreținerea iluminatul public și defrișarea zonelor din imediata apropiere a rețelelor electrice, și a unui autocar care asigură, la costuri minime, transportul elevilor la cursuri, excursii sau tabere
– Întocmirea documentației, depunerea cererii de finanțare și primirea aprobării pentru înființarea rețelei de canalizare, proiect în derulare în valoare de 2.2 milioane euro prin Programul Național de Redresare și Reziliență PNRR
– Întocmire documentație Sistem integrat colectare și vidanjare a gunoiului de grajd în sat Buzdugan, proiect aflat în derulare în valoare 1 mil europrin Programul Național de Redresare și Reziliență PNRR.
– Achiziția de mobilier la Grădinița cu program normal, sat Barcanele, Com. Păușești și dotari pentru laborator informatică, proiect în derulare în valoare de 65.000 euro prin Programul Național de Redresare și Reziliență PNRR
– Achiziția a patru stații de încărcare pentru autovehicule electrice prin contract de finanțare aprobat prin Administrația Fondului pentru Mediu AFM în valoare de 740.000 lei, investiție aflată în derulare