O nouă Bursă a Forţei de Muncă pe data de 12 mai organizată de AJOFM şi CRFPA Vâlcea

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea împreună cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Vâlcea organizează BURSA FORŢEI de MUNCĂ în data de 12.05.2017, începând cu orele 900, la sediul C.R.F.P.A. Vâlcea din str. Calea lui Traian, nr. 98, Rm. Vâlcea, având drept invitați angajatori și elevi.

Acest eveniment se desfășoară pentru a oferi posiblitatea angajatorilor de pe piața forței de muncă vâlcene de a-și prezenta activitățile și oportunitățile oferite, în vederea realizării unei cariere profesionale. Totodată, elevii vor lua contact cu cerințele și facilitățile existente pe piața muncii.
De asemenea, aducem la cunoștința persoanelor interesate că Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea prin Centrul propriu de evaluare a competențelor profesionale poate să certifice gratuit competenţele profesionale ale șomerilor în ocupaţiile: administrator pensiune, agent de turism, cameristă, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, îngrijitoare copii, lucrător în gospodărie agroturistică şi recepţioner de hotel.
Actele solicitate sunt următoarele:
 carte de identitate (copie și original);
 certificat de naștere sau de căsătorie, după caz (copie și original) ;
 adeverință medicală (apt pentru muncă în ocupația în care dorește să se certifice );
 adeverință eliberată de organele fiscale (cu veniturile realizate);
 diploma absolvire a ultimei forme de învățământ (copie și original);
 adeverință eliberată de un angajator că a lucrat în ocupația pentru care dorește certificarea competențelor profesionale (perioada).
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Valcea, în calitate de furnizor de formare profesională, organizează cursuri pentru iniţiere în limbile: engleză, italiană, spaniolă şi germană.
Actele necesare înscrierii la cursuri (originale și copii): carte de identitate; certificat de naștere; certificat de căsătorie, după caz; diploma de studii (ultima formă de învățământ absolvită); adeverință medicală din care să rezulte că este apt/ă pentru meseria solicitată; act eliberat de organul financiar teritorial (de care aparţine persoana cu domiciliul), din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare.
Persoanele aflate în cautarea unui loc de muncă, înregistrate la A.J.O.F.M. Vâlcea, ca șomeri indemnizați sau neindemnizați, vor urma cursurile gratuit și vor avea asigurată decontarea abonamentului de călătorie pe perioada frecventării cursurilor.
Agenția vine astfel în sprijinul valorificării potențialului forței de muncă existente pe plan local.

DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIUS NAFLIU