Muncitorii calificaţi în domeniul construcţiilor pot obţine contracte de muncă în ISRAEL

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) anunţă cetăţenii români, că pot obţine locuri de muncă în construcţii, în Israel și în anul 2016.

Angajarea lucrătorilor are loc în baza Protocolului dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din statul Israel privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, semnat la 24 iunie 2014, precum și a acordului semnat cu ANOFM pentru anul 2016 cu modificarea unor condiții cu privire la lucrătorii care au mai lucrat în Israel. Protocolul este pus în aplicare de către ANOFM din România şi Autoritatea pentru Populaţie, Emigrare şi Frontieră din Israel (PIBA).
“Persoanele interesate trebuie să aibă calificare/experienţă în meseriile:
• dulgheri pentru cofraje de construcţie industrializată, (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie);
• fierari-betonişti, îndoirea fierului, (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie);
• zidari-faianţari, acoperirea podelilor şi pereţilor cu faianţă (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie);
• zidari – tencuitori pentru lucrări de tencuit.
şi să îndeplinească condiţiile de mai jos, respectiv:
• să nu fi lucrat anterior în Israel sau au lucrat legal în Israel pentru o perioadă de cel puțin doi ani, pe baza unei vize și a unui permis de muncă în domeniul construcțiilor, au părasit permanent Israelul cu cel puțin patru ani înainte de solicitarea curentă și nu au încălcat, în timpul șederii lor în Israel, condițiile stabilite de permisele și vizele de muncă;
• să nu aibă nici unul dintre membrii familiei (soție/părinți/copii) angajați/stabiliți în Israel;
• să nu aibă antecedente penale;
• să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de destinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi;
• să nu sufere de anumite boli cronice.
Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 luni. Salariu lunar minim brut estimat este de 1.540 dolari americani.
Persoanele interesate vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza de domiciliu, un dosar cu următoarele documente:
– cerere tip (se completează la sediul agenției)
– CV
– declaraţie tip (se completează la sediul agenției)
– copie CI
– copie Paşaport (dacă au pașaport valabil la data înscrierii)
– copii ale actelor de studii şi de calificare (toate paginile scrise), dupa caz
– copii ale documentelor care atestă experienţa, vechimea în muncă, dupa caz
– cazier judiciar valabil, în original”, precizează Gabriel Albinaru, directorul AJOFM Vâlcea.
Informaţii legate de cazare, asigurare medicală, transport, viză, modalitatea de recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, condiţii de muncă şi de viaţă etc. se găsesc pe pagina web a ANOFM – www.anofm.ro.