Multe autoturisme casate la Drăgășani

Administrația Fondului pentru Mediu a comunicat Primăriei Municipiului Drăgășani finalizarea înscrierilor în aplicația AFM. Numărul solicitanților de finanțare din Municipiul Drăgășani, Județul Vâlcea, în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla Local) este de 48, pentru un număr de 48 de autoturisme, dintr-un total de 100 de autoturisme aprobate.În termen de 60 de zile de la data publicării anunțului, solicitanții de finanţare vor depune, la registratura Primăriei Municipiului Drăgășani, o cerere referitoare la aprobarea încheierii contractului de finanțare privitor la acordarea stimulentului de casare, însoțită de documentele prevăzute la art.6 alin.(8) din Procedura Internă. Calitatea de solicitant o au numai persoanele care s-au înscris în aplicația AFM!