Modernizări în infrastructura comunei Budeşti

Primarul Ion Vlădulescu schimbă în continuare în bine imaginea celei mai dezvoltate localităţi rurale din Vâlcea. Satele Racovița și Linia vor avea canalizare, iar drumurile de interes local vor fi modernizate. S-a primit finanțare pentru ambele proiecte, prin programul Anghel Saligny, iar după obținerea tuturor avizelor, se va semna și contractul de finanțare. Proiectul pentru modernizarea drumurilor are o valoare de 6.625.708 lei, iar pentru înființarea rețelei de canalizare și ape uzate în satele Racovița și Linia, Guvernul a aprobat suma de 13.439.216 lei. Cu acești bani, edilul va demara aceste investiții mult așteptate de comunitate.
”Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive”, a conchis primarul Vlădulescu. (T.G.)