Matei Constantin Bogdan: “Persoanele cu handicap grav sunt scutite de impozit!”

Matei Constantin Bogdan, anunţă că având în vedere modificările aduse de Legea nr.111/16.05.2018, intrată în vigoare pe 20.05.2018, persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanții legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat, și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază de scutire de la plata impozitelor pentru clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent și un singur mijloc de transport. Scutirea se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care depun documentele justificative.

Cererile de scutire și documentele justificative depuse în perioada 01.04.2018-20.05.2018, vor fi reanalizate din oficiu fără a mai fi necesară depunerea unei noi cereri, scutirile solicitate inițial urmând a fi aplicate începând cu data de 01.06.2018.
Persoanele care nu au depus cereri de scutire, de natura celor arătate mai sus, trebuie să transmită aceste cereri Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, anexând următoarele documente justificative:
– Extrasul de C.F. a imobilului de la adresa de domiciliu, după caz;
– Cartea de identitate auto, după caz;
– Certificatul de atestare a gradului de handicap grav sau accentuat/ Invaliditate grad I;
– Cartea de identitate/buletin proprietar.
Propunerea legislativă pentru modificarea legii numărul 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal a fost inițiată de senatorul Ioan Narcis Chisăliță, şi a devenit Legea nr. 111/16.05.2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 422/17.05.2018.
“Mă bucur că am putut fi unul dintre coinițiatorii acestei propuneri legislative alături de colegii mei și doresc să îl felicit pe colegul meu senator, domnul Chisăliță!” – Senator PSD MATEI Constantin Bogdan.