În luna aprilie, 19 vâlceni au primit adrese pentru arestarea în străinătate

În perioada 01- 30 aprilie 2016, activitățile principale ale Serviciului Public pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Vâlcea s-au desfășurat în conformitate cu prevederile Legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Astfel, au fost primite 627 de cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și 190 de cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare. Au fost personalizate 547 pașapoarte simple electronice și 190 pașapoarte simple temporare, iar 529 pașapoarte simple electronice și 189 pașapoarte simple temporare au fost livrate titularilor.
Dintre cererile privind eliberarea pașapoartelor, 34 au fost depuse ca urmare a pierderii, furtului și distrugerii pașapoartelor, 340 ca urmare a expirării sau anulării celor anterioare, iar 443 pentru eliberarea primului pașaport.
De asemenea, au fost sancționate contravențional 7 persoane privind regimul pașapoartelor, valoarea amenzilor încasate fiind de 250 lei. La bugetul de stat au fost încasați 37.994 lei, din care 36.974 lei pentru eliberarea pașapoartelor și 1.020 lei reprezentând alte taxe.
Pe de altă parte, au fost primite 3 cereri privind restabilirea domiciliului în România și au fost înaintate 25 de adrese privind aprobarea statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea. Totodată, s-au primit 35 de cereri pentru eliberarea de adeverințe privind exercitarea dreptului de liberă circulație în străinătate.
În aceeași perioadă, s-au instituit măsuri preventive ale controlului judiciar privind 11 cetățeni, s-au primit 4 dispoziții de urmărire generală și 27 de dispoziții de revocare a urmăririi generale. Pentru 17 cetățeni a fost instituită măsura de suspendare a dreptului la libera circulație în străinătate, iar pentru 19 cetățeni români cu domiciliul pe raza județului Vâlcea, au fost primite adrese privind arestarea în străinătate.