Lucrări importante în Păuşeşti Otăsău

În urmă cu opt ani primarul Cătălin Avan, pe atunci viceprimar, a întocmit documentaţia tehnică pentru asfaltarea drumurilor principale din Păuşeşti. Din păcate, prin PNDL 1 și 2, nu s-a găsit finanțare pentru acest proiect. Acum Guvernul României a alocat aproape 95 miliarde lei vechi pentru modernizarea acestor importante căi de comunicație, suma cu care vor fi asfaltate integral drumurile principale, urmând ca în perioada următoare să demareze procedurile legale de licitație.
Vor fi construite rigole betonate, podețe de acces la proprietăți şi se vor asfalta sau betona (după caz), restul ulițelor sătești. Primăria are deja aprobată şi construirea sălii de sport şcolare . (T.G.)