Lucrări de cadastru sistematic la Galicea

Conducerea Primăriei Galicea are un mesaj important pentru cetățeni: “Aducem la cunoștința cetățenilor, deținători de imobile, terenuri cu sau fără construcții, că pe raza comunei se realizează lucrări de cadastru sistematic, având ca scop înregistrarea gratuită a acestora. Până la data de 19 martie, la sediul primăriei, se pot verifica datele care vor fi înscrise în cărțile funciare aflate în zece sectoare. Pentru înregistrarea în documentele tehnice și în cartea funciară este suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobil, în forma cerută de lege. În acest sens, vă invităm să vă prezentați pentru consultarea și verificarea informațiilor privitoare la imobilele pe care le dețineți și să depuneți cereri de rectificare, în cazul în care datele nu sunt corect înscrise. Cererile de rectificare vor fi însoțite obligatoriu de acte doveditoare: titlul de proprietate, certificat de moștenitor, contract de vânzare-cumpărare, donații, hotărâri judecătorești, autorizații de construcție”.