LICEUL TEHNOLOGIC “GENERAL MAGHERU”: OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL 2021-2022

Liceul Tehnologic “General Magheru” din Rm. Vâlcea se remarcă printr-o activitate remarcabilă de-a lungul existenței sale. Oferta școlară din acest an oferă posibilitatea elevilor de a alege o meserie care să le fie pe plac, în funcție de abilitătîle și personalitatea fiecăruia. Cu profesori remarcabili și educație de elită, puteți alege una dintre următoarele profesii pe care Liceul Tehnologic General Magheru vi le pune la dispoziție în oferta educațională pentru anul 2021-2022..

Istoric:
LICEUL TEHNOLOGIC “General Magheru” este înființat în 1973 sub denumirea de Liceul Industrial pentru construcții de mașini. De-a lungul existentei sale, aceasta unitate școlară a funcționat sub denumirile de Liceu Mecanic Nr. 1, Liceul Industrial Nr.1, Grup Școlar Industrial ‘General Magheru’. De numele Generalului Magheru se leagă organizarea taberei militare de la Râureni – Troianu din vara anului 1848 menită să lupte pentru triumful idealilor Revoluției pașoptiste în spațiul românesc.
Organizată în luna august 1848 la îndemnul și cu sprijinul lui Nicolae Bălcescu, Ion Ghica și a altor fruntași revoluționari, tabăra generalului Magheru devine simbolul rezistenței armate împotriva intervenției străine otomane și țariste.
Unitatea de învățământ are o bază materială modernă și diversă: două cabinete de limba și literatura română, două cabinete de matematică, trei cabinete de limbi moderne, un laborator de fizică, un laborator de biologie-chimie, un cabinet de istorie, un laborator de informatică conectat la internet, un laborator ECDL, un laborator proiectare CAD, două cabinete tehnologice, un cabinet desen tehnic, o sală curs arte plastice-muzică, un cabinet de legislație rutieră, un cabinet geografie, un cabinet metodic, un cabinet electronică, un cabinet psihopedagogic, un cabinet medical, un cabinet stomatologic, o bibliotecă virtuală, o sală de gimnastică, un atelier de prelucrări prin așchiere, două ateliere de sudură, două ateliere de lăcătușerie, un atelier de electronică, un atelier de electrotehnică dar și internat și cantină cu 120 de locuri.