Liceul Tehnologic Forestier vă prezintă ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ WALDORF

Școala Gimnazială Waldorf și Grădinița cu Program Prelungit Waldorf sunt structuri ale unității cu personalitate juridică Liceul Tehnologic Forestier Rm. Vâlcea începând cu 1 septembrie 2018, conform H.C.L. nr. 30/30.01.2018.

Școala Gimnazială Waldorf este o alternativă la învățământul tradițional în care copilul se educă în ansamblul său, atât cognitiv, cât și artistic, armonizând procesul educațional. Școala nu este una particulară, nu este o școală ajutătoare, ci se adresează tuturor copiilor, sistemul fiind astfel conceput încât să-i ajute deopotrivă pe cei slabi, în atingerea unui nivel acceptabil, cât și pe cei dotați, în aspirația lor naturală spre performanță. Aici învățăm aceleași materii ca-n orice altă școală, dar metodele de predare sunt diferite, urmărindu-se nu numai dobândirea de informații, ci și rafinarea simțurilor și modelarea sensibilității sufletești față de ceea ce este frumos și bine.
Programele diferitelor materii sunt compatibile cu cele din sistemul tradițional și aprobate de Ministerul Educației. În acest sistem alternativ nivelul cunoștințelor este echivalent cu cel din școala tradițională, la nivelul clasei a IV-a și a VIII-a. Elevii primesc la sfârșitul clasei o caracterizare complexă care specifică, atât abilitățile și neajunsurile la fiecare obiect de studiu, cât și aspectele legate de evoluția copilului și sfaturi cu privire la posibile direcții de orientare în studiu.
Materiile principale limba română, istoria, geografia, biologia, matematica, fizica, chimia sunt predate în perioade de 2-4 săptămâni, câte două ore la începutul fiecărei zile, în cadrul cursului de bază. Limbile străine, cursurile artistice și practice, sportul, dar și orele de exerciții la materiile principale apar în orar după cursul de bază. Acest mod reduce mult numărul de materii la care elevul trebuie să se pregătească pentru a doua zi și duce la o aprofundare mai bună a materiei prin ritmul zilnic. Mai presus de toate, școala noastră își propune dezvoltarea copiilor din toate punctele de vedere, știința fiind însuflețită prin arta și legată de viața zilnică.
În școala Waldorf ritmul are un rol important în educarea voinței, urmărindu-se ritmul unei ore, al zilei și al anului. Ritmul orei este reliefat de împărțirea cursului principal, ce se desfășoară la începutul cursurilor în primele două ore, în trei părți: parte ritmică (prin care este solicitată voința copilului), parte cognitivă (care se adresează intelectului), parte de povestire (care adresează simțirii). Partea ritmică îi aduce pe toți la unison, le canalizează energia și ii pregătește pentru oră.
Ponderea cursurilor artistice și a celor practice din școala Waldorf își propun să realizeze o educație echilibrată oferind fiecărui copil ceea ce i se potrivește, însă intervenind și cu preocupări în acele domenii spre care acesta nu are înclinații, dar care sunt necesare unei educații complete.
Un copil care vine să studieze la o școală Waldorf descoperă lumea înconjurătoare din mai multe perspective științifice, artistice și tehnic-meșteșugăresc. Tot aici învață să cânte la un instrument muzical, participă la sărbători în colectivitate, având posibilitatea dezvoltării unei relații umane firești cu educatorii lui, simțindu-se înțeles și tratat cu atenție.
Cadrele didactice care studiază pedagogia Waldorf, înainte de a începe activitatea într-o școală Waldorf, au cel puțin un curs de introducere în această ăedagogie. Pe parcursul fiecărui an școlar ele parcurg module pedagogice de perfecționare pentru aprofundarea elementelor de metodică, antropologie și didactică a disciplinei.

Autor,
Prof. Cristina Stoica
Școala Gimnazială Waldorf, Rm. Vâlcea