Liceul Tehnologic Forestier organizează concurs pentru funcția de MUNCITOR CALIFICAT ÎNTREȚINERE (G) I

Liceul Tehnologic Forestier, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 195-197, jud. Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante de MUNCITOR CALIFICAT ÎNTREȚINERE (G) I, conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014.

Concursul se va desfășura astfel:
 Proba scrisă în data de 25 ianuarie 2022, ora 9,00.
 Proba practică în data de 27 ianuarie 2022 , ora 9,00.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) Studii: Școală profesională – calificare construcții/zugrav;
b) Vechime în specialitate/domeniu – minim 3 ani;
c) Vechime în muncă – minim 3 ani.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Liceului Tehnologic Forestier, mun. Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 195-197, jud. Vâlcea.

Relații suplimentare la sediul Liceului Tehnologic Forestier, mun. Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 195-197, jud. Vâlcea, persoana de contact Aldescu Violeta, telefon 0350432080.

DIRECTOR,
Ing. Prof. STAICU GABRIELA