Laurenţiu Coca – 156 de propuneri legislative în şapte ani de senat

Laurentiu Coca

În şapte ani de mandat, senatorul PSD Laurenţiu Coca a participat ca iniţiator la 156 de propuneri legislative depuse în Parlamentul României. Unele au fost aprobate, au ajuns legi, altele au fost respinse fie de Camera Deputaţilor, fie de Senat, fie de ambele camere ale Parlamentului. Cele 156 de propuneri legislative au fost depuse în perioada 15 decembrie 2008 – 27 octombrie 2015.

13 iniţiative la început de mandat

Prima propunere legislativă iniţiată personal de senatorul vâlcean a fost făcută în anul 2009 şi se intitula „Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Capitolului II “Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987” la legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în umbra revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. Această propunere, după dezbateri, a fost respinsă de ambele camere. Tot în anul 2009 şi tot personal, senatorul Coca a iniţiat „Proiect de lege pentru completarea articolului 170 din Legea învăţământului nr. 84/1995”, însă proiectul a fost respins de camera decizională. Au urmat în anul 2009 alte 11 propuneri legislative alături de colegii senatori sau deputaţi: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – trimisă la cameră pentru dezbatere; Propunere legislativă privind încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere la zi – respinsă de ambele camere; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor – respinsă de ambele camere; Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea energiei electrice nr. 13/2007 – respinsă de ambele camere; Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003 – respinsă de ambele camere; Propunere legislativă pentru completarea articolului 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 – respinsă de ambele camere; Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 – trimisă la cameră pentru dezbatere; Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare – respinsă de camera decizională; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – respinsă de ambele camere; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei – respinsă de Camera decizională; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Respinsă de ambele Camere.

Trei iniţiative devenite legi în 2010

În anul 2010, senatorul Laurenţiu Coca a semnat alături de colegii săi alte 14 propuneri legislative, din care trei au fost publicate în Monitorul Oficial şi au devenit legi: Propunere legislativă privind Declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes naţional – Respinsă de ambele Camere; Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit – Trimisă la Cameră pentru dezbatere; Propunere legislativă privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale – Publicată în Monitorul Oficial; Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al art.56 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal – Respinsă de Camera decizională; Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului – Respinsă de Camera decizională; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A. – Respinsă de ambele Camere; Propunere legislativă – Legea educaţiei naţionale – Comisii sesizate; Propunere legislativă privind completarea art.6 din Legea Minelor nr.85/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare – Respinsă de ambele Camere; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri – publice – Respinsă de ambele Camere; Propunere legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare – Respinsă de Camera decizională; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr.113/2010 – Respinsă de Camera decizională; Propunere legislativă pentru recuperarea arieratelor bugetare – Respinsă de ambele Camere; Propunere legislativă pentru modificarea art.56 şi art.71 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată – Publicată în Monitorul Oficial; Propunere legislativă pentru trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” în domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale – Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, a unor suprafeţe de teren – Publicată în Monitorul Oficial.

Alte propuneri devenit legi

În anul 2011, alături de colegii săi, senatorul social-democrat a iniţiat 29 de propuneri legislative, din care patru au fost publicate în Monitorul Oficial şi au devenit legi: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr.258/29.04.2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertăţii României; Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Propunere legislativă pentru declararea municipiului Caransebeş “Oraş – martir al Revoluţiei din Decembrie 1989”; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională. În anul 2012 are 13 propuneri legislative alături de colegii săi, din care două au fost publicate în Monitorul oficial: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Au urmat alte 12 propuneri legislative în anul 2013, din care două au ajuns legi: Propunere legislativă pentru modificarea lit. h) a alin.(1) al art.257 din Legea nr.571/2003 – Codul Fiscal – Promulgat; Propunere legislativă privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale – Publicată în Monitorul Oficial. În anul 2014, senatorul Coca a semnat alături de colegii săi 42 de iniţiative legislative, multe dintre ele aflate încă în dezbatere şi 7 devenite legi deja: Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă “Constantin Brâncuşi” – Promulgat; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 Codul Muncii – Publicată în Monitorul Oficial; Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional – Promulgat; Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional – Promulgat; Propunere legislativă pentru modificarea art.137 alin.(1) din Codul Muncii – Legea nr.53/2003 – republicată – Promulgat; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolelor 55 şi 158 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Promulgat; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic – Promulgat. De la începutul acestui an şi până la sfârşitul lunii octombrie, senatorul social-democrat a semnat alături de colegii săi 33 de propuneri legislative care se află fie în dezbateri, fie urmează să intre în dezbateri, două au fost deja promulgate, iar una a fost trimisă spre promulgare: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale – Promulgat; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale – Promulgat; Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicată – Trimisă la promulgare.
T.G.