LA MULȚI ANI, UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”!

Astăzi, 21 mai 2020, este o zi importantă pentru Universitatea Constantin Brâncoveanu care își serbează patronii spirituali ai instituției, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

Din 1991 pe baricade

Universitatea Constantin Brâncoveanu a fost înfiinţată în anul 1991, primele structuri ale Universităţii fiind cele de Management – Marketing în Afaceri Economice: Brăila (1991), Piteşti (1992), Rm. Vâlcea (1991). Diversificarea profilurilor de studii a fost unul din obiectivele conducerii Universităţii, primul pas important fiind făcut în anul 1999, când s-a înfiinţat Facultatea de Finanţe-Contabilitate din Piteşti. Un an mai târziu în municipiile Piteşti şi Brăila sunt înfiinţate Facultăţile de Comunicare, Relaţii Publice şi Jurnalism. În 2002, Universitatea Constantin Brâncoveanu primeşte acreditarea instituţională prin Legea nr. 242 din 23 aprilie, făcând parte din primul grup de şase instituţii de învăţământ superior particulare care au beneficiat de recunoaştere. În acelaşi an, cu aprobarea MECT, se înfiinţează Departamentul de Studii de Masterat şi Postuniversitare de Perfecţionare organizat la Facultatea de Management – Marketing în Afaceri Economice. Oferta educaţională este completată prin Cursuri de formare în domeniul psiho-pedagogic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Tot în anul 2002, specializările Management şi Marketing sunt acreditate, conform HG 410/25.04.2002 şi sunt înfiinţate specializarea Relaţii economice internaţionale şi Economia comerţului, turismului şi serviciilor. La distanță de un singur an Universitatea Constantin Brâncoveanu organizează Cursuri postuniversitare de perfecţionare în domeniul Management. Se înfiinţează specializările Administraţie publică şi Finanţe şi Bănci. În 2004 oferta studiilor de Masterat se diversifică, prin introducerea de noi specializări: Business Management, Management în Administraţie şi Servicii Publice, Management financiar-bancar, Marketingul serviciilor, Marketing industrial şi agroalimentar. Facultatea de Comunicare, Relaţii Publice şi Jurnalism devine Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării, prin autorizarea specializărilor Drept – domeniul Ştiinţe Juridice, Relaţii internaţionale şi studii europene şi Asistenţă socială. În 2009 este acreditat programul de studii de Masterat Comunicare managerială şi relatii publice. Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor, învăţământ de licenţă, primeşte acreditarea instituţională. Un an mai târziu, în perioada 9- 12 noiembrie, Universitatea Constantin Brâncoveanu a primit vizita ARACIS pentru procesul de reevaluarea instituţională externă. Acum 9 ani, Universitatea Constantin Brâncoveanu a primit calificativul maxim care poate fi acordat instituţiilor de învăţământ superior din România: „GRAD RIDICAT DE ÎNCREDERE”.

În top 3 universităţi private din România

Urmare a procesului de evaluare instituţională externă din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), Universităţii Constantin Brâncoveanu i-a fost acordat calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, certificatul fiind înmânat rectorului UCB de către prof.univ.dr. Ioan Curtu, preşedintele ARACIS, în cadrul şedinţei Senatului universitar din data de 16 februarie 2011. Comisia de evaluare a concluzionat că sunt îndepliniţi toţi indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi infrastructurii academice, ceea ce demonstrează că Universitatea asigură corespunzător condiţiile de calitate şi standardele şi, în acest temei, creează condiţii pentru asigurarea viitoare a calităţii. Prin prisma acestui calificativ, Universitatea Constantin Brâncoveanu intră în TOP 3 universităţi private din România. De menţionat este şi faptul că doar 57% dintre universităţile de stat şi private din România au reuşit perfromanţa obţinerii acestui cel mai înalt calificativ acordat de ARACIS în România în momentul de faţă. Punctele tari şi bunele practici care pot fi extinse şi la nivelul altor universităţi de drept public sau privat au fost evidenţiate de membrii comisiei de evaluare în rapoartele publicate pe site-ul ARACIS şi au vizat leadership-ul şi managementul universitar modern, infrastructura de excepţie, corpul profesoral, raportul optim studenţi-cadre didactice, relaţia de parteneriat profesor-student, sprijinul acordat tinerelor cadre didactice şi studenţilor, susţinerea activităţilor extracurriculare, parteneriatele internaţionale şi contactele costante pe care conducerea Universităţii şi membrii comunităţii academice le menţin cu absolvenţii, autorităţile locale şi angajatorii absolvenţilor programelor de studii oferite de către Universitate.