ISU Vâcea: Ceremonie militară pentru numiri în funcții

Astăzi, începând cu ora 8.00, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea pe platoul din incinta instituției a avut loc o ceremonie militară pentru numiri în funcții, ca urmare a susținerii și promovării examenelor pentru ocuparea mai multor posturi, astfel:
– doamna: sublocotenent Constantinescu Valentina Elena, în cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliență a Comunităților;
– domnișoara: sergent major Cîrjan Carmen Maria, în cadrul Serviciului Logistic, Compartimentului Tehnic;
– domnul sergent major Dumitrescu Andrei Bogdan, în cadrul Serviciului Logistic, Compartimentului Tehnic, Grupa Transport.
În același timp, aceștia au depus jurământul militar de credință angajându-se să slujească țara și valorile ei democratice sub deviza „Curaj și devotament”.
În următoarele șase luni aceștia vor desfășura misiuni sub tutela unor ofițeri cu experiență în gestionarea situațiilor de urgență, astfel încât să se integreze cât mai ușor în colectivul din care fac parte.