ISJ VÂLCEA: Informare privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2021

Ministerul Educației a publicat luni, 5 iulie, pe site-ul dedicat (link inserat ulterior către bacalaureat.edu.ro), rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021.
Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).
În județul Vâlcea rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 69,12%.
Au promovat 1728 de candidați, dintr-un total de 2500 candidați prezenți. Dintre aceștia, 1623 de candidați provin din promoția curentă, iar 105 candidați din promoțiile anterioare.

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:
• 11 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
• 103 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului;
• 264 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
• recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
• obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Informații detaliate pot fi consultate în dosarul de presă atașat (link edu.ro).

Biroul de informare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea