Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea oferă operatorilor economici interesați consultanță privind aplicarea metodologiilor în vederea şcolarizării în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea informează că a fost publicat Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.5360 din 16.10.2017 în Monitorul Oficial al României nr.859/31.10.2017. Acest ordin aprobă calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019.

Operatorii economici interesaţi au posibilitatea de solicitare a şcolarizării în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, pentru anul şcolar 2018-2019 până la data de 17 noiembrie 2017. Pentru învăţământul profesional de stat, operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea solicitările de şcolarizare. Pentru învăţământul dual, operatorii economici transmit formularul semnat şi ştampilat către Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, prin e-mail la adresa vet@tvet.ro. Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu următoarele caracteristici specifice:
a) este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;
b) asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
d) asigură facilități fiscale pentru cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului dual
e) implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea oferă operatorilor economici interesați consultanță privind aplicarea metodologiilor în vederea şcolarizării în învăţământul dual şi în învăţământul profesional. Ordinul M.E.N nr. 5360/16.10.2017 împreună cu formularele privind solicitările de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, sunt postate pe site-ul www.vl.edu.ro
În acest an școlar 2017-2018, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului din municipiul Rm. Vâlcea școlarizează o clasa în domeniul mecanică în învăţământul dual la solicitarea operatorului economic SC AVICARVIL SRL.