Inspectoratul de Stat în Construcţii organizează sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici!

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia în perioada 25.05 -28.05.2024.
Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afişa programul şi adresa sălilor unde se vor desfăşura examenele de autorizare.
Termenul – limită de depunere a dosarelor este 09 aprilie 2024, data serviciului poştal (adresa str. C.F. Robescu, Nr. 23, Sector 3, Bucureşti), electronic (adresa de e-mail isc@isc.gov.ro) sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.