INFORMARE DE PRESĂ PRIVIND SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL S.A. ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 29 octombrie – 4 septembrie 2022

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 29 octombrie – 4 septembrie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-a remediat, în timp util, pierderea de apă potabilă pe strada Romulus Popescu nr 1.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Nicolae Titulescu, Antim Ivireanu, Oteteleșanu și Nicolae Lupu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele de pe bd. Dem Rădulescu, str. Morilor, str. Râureni, str. Kalamata și str. Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– au fost finalizate lucrările de extindere rețea canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
– continuă igienizarea perimetrelor rezervoarelor Fețeni, Capela, Cetățuia, Popa Șapcă, Copăcelu și Petrișor;
– continuă lucrările de extindere și reabilitare rețea apă potabilă și rețea de canalizare menajeră pe str. Copăcelu;
– au fost curățate rețelele și căminele de canalizare, manual si mecanizat, în Goranu și Râureni și s-au curățat manual canalizările din cartierul Petrișor;
– au fost curățate SPAU Goranu și SPAU Râureni;
– s-au efectuat lucrări de reparații canalizare pe Aleea Garoafelor, Bl. B14 și a fost înlocuit un robinet si și un clapet cheson pe bd.Dem Rădulescu;
– s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
– s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Aleea Garoafelor – Bl. B14; Str. I.L. Caragiale – Bl. A34/1; Str. Nichita Stănescu – Bl. A24/3; Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; Str. Mihai Viteazu – Bl. 101; Str. Mihai Eminescu – Bl. B14; Str. Nicolae Iorga – Bl. ANL1; Str. Stejarului nr. 24; Nord – Bl. C1; Colonie Nuci nr. 55; Str. V. Olănescu – Bl. C10; Str. Marin Preda – Bl. A36/III; Str. Gib Mihăescu nr. 14; Str. Henri Coandă – Bl. A4; Str. Regina Maria – Bl. C12 și bulevardul Tineretului – Bl. A58.

87 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 87 apometre, dintre care 79 verificate și înlocuite și 8 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 6 avize de amplasament și 5 avize tehnice.