Încep înscrierile pentru clasa pregătitoare 2018 în judeţul Vâlcea

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea anunță că, începând cu data de 1 martie 2018, conform Calendarului înscrierii la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2018/2019 și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019 aprobate prin OMEN nr. 3.242/2018, se vor afișa la sediul fiecărei unități de învățământ informații care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregatitoare din cadrul unității școlare.

În perioada 1-23 martie 2018 se va realiza sub coordonarea Centrului judetean de resurse si asistenta educatională evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 inclusiv.
Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere se realizează în perioada 8 martie-26 martie 2018. Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Pe locurile libere se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitarile părinților și cu prevederile prezentei metodologii.
Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare se realizează în data de 23 aprilie 2018.
Pe site-ul ISJ Valcea vor fi disponibile documentele specificate de metodologia și calendarul înscrierii la clasa pregătitoare în vigoare
Menționăm că numărul de elevi de clasă pregătitoare estimat de unitățile școlare în propunerile planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 este de aproximativ 3020 elevi.