În atenția elevilor din clasa a VIII-a! Ofertă de școlarizare 2022-2023 tentantă la Liceul Tehnologic Forestier!

LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER, o şcoală cu tradiţie, ne-a pus la dispoziție oferta de școlarizare 2022-2023, o ofertă tentantă și atractivă pentru elevii claselor a VIII-a. Ca în fiecare an, Liceul Tehnologic Forestier îşi propune să pună la dispoziţia tinerilor oportunităţi de educaţie şi de instruire pentru domeniile: Silvicultură, Fabricarea produselor din lemn, Protecţia mediului, Mecanică, Industrie alimentară, Chimie industrială și Agricultură. Este o şcoală europeană dedicată dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, în condiţii de calitate superioară a procesului educaţional.

Tehnicianul în silvicultură și exploatări forestiere va desfășura activități de supraveghere, coordonare și organizare a lucrărilor de regenerare și îngrijire a arboretelor, de protecție și exploatare a pădurilor, va asigura lucrări de conservare și protejare a fondului forestier, salmonicol și cinegetic, etc.
Tehnicianul proiectant CAD va îndeplini sarcini de proiectare, desenare, verificare, exploatare și punere în execuție a desenelor specifice domeniului tehnic. Va testa programe în AutoCAD, va concepe și va realiza scheme ale componentelor tehnice în domeniul mecanic.
Tehnicianul ecolog pentru protecția calității mediului va răspunde de dezvoltarea durabilă și grija față de mediul înconjurător, va recolta probe de apă, aer și sol și va efectua analize ale factorilor de mediu.
Tehnicianul în agroturism dobândește competențe, deprinderi și abilități necesare organizării și planificării în pensiunea turistică a serviciilor turistice pentru clienți în funcție de cerințele acestora, întocmește documente de evidență contabilă, promovează produsul turistic și coordonează activități de cultivare a plantelor și de creștere a animalelor, utilizând tehnologii mecanizate.
Preparatorul produselor din carne și pește va dobândi cunoștințe teoretice și practice necesare desfășurării activității de producție privind prelucrarea cărnii pentru consum și fabricarea produselor din carne și pește în spații specifice industriei alimentare.
Operatorul în industria chimică anorganică conduce și supraveghează utilajele și instalațiile chimice specializate pentru fabricarea produselor chimice anorganice, cu respectarea normelor SSM și protejarea mediului înconjurător.
Mecanicul auto va dobândi o serie de cunoștințe și abilități care îi va permite să realizeze operații de întreținere și reparare a stării de funcționare a autovehiculelor. Absolventul va acumula cunoștințe și abilități necesare conducerii în siguranță a automobilului.
Tehnicianul în prelucrarea lemnului dobândește competențe, deprinderi și abilități cu privire la organizarea și coordonarea procesului tehnologic de fabricare a cherestelei, de supraveghere a liniilor semiautomate și de obținere a semifabricatelor superioare pe bază de lemn, elaborează documentația tehnică de întreținere și exploatare a utilajelor din industria lemnului.
Tehnicianul în transporturi devine capabil să opereze cu documente de transport, să analizeze mărfurile în vederea transportării și depozitării, să realizeze operații specifice planificării și derulării unor activități de transport, să planifice reviziile tehnice, să coordoneze și să monitorizeze activități de reparare a mijloacelor de transport.

Elevii care vor urma cursurile claselor de învăţământ dual vor primi o BURSĂ de 400 lei pe lună (200 lei din fonduri publice şi 200 lei de la agentul economic). Operatorii economici vor asigura şi echipamentul de lucru, echipamentul de protecţie, transportul la şi de la locul de practică, cheltuielile pentru examinări de medicina muncii şi analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică. Primăria municipiului Rm. Vâlcea va asigura, gratuit, cazarea și masa elevilor din afara municipiului, care doresc să locuiască în internatul liceului.