Impozitul pe care îl vor plăti cetăţenii din Râmnicu Vâlcea

„Impozitele la Rm. Vâlcea nu numai că nu cresc, dar şi scad faţă de anul precedent. Pe 28 decembrie 2015, Consiliul Local a adoptat hotărârea nr. 281 privind nivelul impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local.

Câteva ziare centrale au creat panică printre râmniceni, anunţând că, la Rm. Vâlcea, va fi cea mai mare creştere de impozite, pentru clădirile nerezidenţiale spre exemplu acestea crescând cu 1.870 % faţă de 2015 Cel mai avizat om din primăria Râmnicu Vâlcea când este vorba de probleme economice şi financiare, viceprimarul Vasile Cocoş spune că ştirile publicate în presa centrală sunt neadevărate.
„Impozitele la Rm. Vâlcea nu numai că nu cresc, dar şi scad faţă de anul precedent. Pe 28 decembrie 2015, Consiliul Local a adoptat hotărârea nr. 281 privind nivelul impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local.
Pentru clădirile nerezidenţiale (acolo unde sunt sedii de firme, în locuinţe etc.), că s-a dat acest exemplu, în 2015, impozitul a fost de 1,5 %. Noi l-am redus la 1 %, iar cu mărirea de 15 % impusă de Noul Cod Fiscal s-a ajuns la 1,15 %. Deci impozitul va fi de 1,15 %, adică mai mic decât anul trecut”, a precizat social-democratul. Vasile Cocoş a adăugat că, pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, în 2016, impozitul va fi de 0,1 %. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota de impozitare va fi de 0,3 %, aplicându-se „1) valorii rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă 2) valorii finale a lucrărilor de construcţii (la cele noi), construite în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă sau 3) valorii clădirilor, rezultată din actul prin care se transferă dreptul de proprietate (în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă”. În cazul clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi agricole, impozitul va fi de 0,4 %. Cota de impozitare va fi însă de 2 % în situaţia în care valoarea clădirii nu poate fi stabilită după criteriile amintite. Dacă o persoană fizică deţine o clădire cu destinaţie mixtă, impozitul va fi rezulta din însumarea impozitelor pe suprafaţa folosită în scop rezidenţial şi cea utilizată în scop nerezidenţial. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară activităţi economice şi nu sunt deduse cheltuieli, impozitul este de 0,1%. Pentru clădirile rezidenţiale deţinute de persoanele juridice, cota de impozitare va fi de 0,2 %, iar pentru cele nerezidenţiale — cum spuneam la început — va fi de 1,15 % (cu 0,35 % mai mică decât în 2015). Pentru clădirile nerezidenţiale deţinute de persoanele juridice şi utilizate în domeniul agricol, cota de impozitare va fi de 0,4 %. În acest an, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este cea de la 31 decembrie 2015 şi poate fi: ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat (inclusiv în cazul contractelor de leasing); valoarea finală a lucrărilor de construcţii (la cele noi, realizate în anul fiscal anterior); valoarea rezultată din actul prin care se transferă dreptul de proprietate (în cazul celor dobândite în anul fiscal anterior); valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani, pe baza unui raport întocmit de un evaluator autorizat. În caz contrar, cota de impozitare va fi de 5 %. Celelalte taxe şi impozite rămân neschimbate.