Hăituială instituţională a primarilor din România (I) – A.N.I., o instituţie care corodează bugetul statului inutil

Una dintre cele mai periculoase meserii din Uniunea Europeană a ajuns aceea de primar în România. Cu siguranţă mulţi dintre primarii nu sunt nişte îngeri şi sunt destui care ocupă aceste funcţii fără să le merite sau care ar trebui închişi sau îndepărtaţi definitiv din aparatul de stat.

Dar în prezent sute de edili din ţară cad victime unei prigoane instituiţionalizate, unui sistem care a fost implementat prost, îşi pierd mandatele, sunt urmăriţi penal, cheltuie timp şi bani pentru a se apăra în instanţe, asupra lor unii funcţionari ai statului exercită presiuni greu imaginabile şi interpretează legile numai după forma lor nu şi după fond. O să trecem în revistă, cât de scurt putem, câteva din aceste măsuri abuzive şi ilogice în speranţa că parlamentarii le vor putea îndrepta prin modificarea unor legi.

A.N.I. o intituţie care corodează bugetul statului inutil

Agenția Națională de Integritate (A.N.I.) este o instituție independentă operațional din România, ce exercită un control administrativ, specializată în verificarea averilor dobândite în timpul exercitării unei funcții publice, conflictelor de interese și a incompatibilităților.
A fost înfinţată în 2007 şi de atunci a nenorocit sute de oameni şi zeci de localităţi. Este una dintre cele mai scumpe agenţii ale statului având o organigramă stufoasă şi cheltuind sume imense pentru salariaţi, membtii consiliului, sediii, diurne, procese, aparat juridic, maşini de serviciu. De multe ori unele din atribuţi se suprapun cu ale altor instituţii ale statului şi creează un hăţiş birocratic de corespondenţă instituţională greu de descîlcit. Ar trebui desfiinţată şi atribuţiile inspectorilor de integritate să fie împărţite la alte organisme ale statului.
Agenția poate declanșa investigațiile:
• din oficiu,
• la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice interesate
Sesizarea din oficiu se face pe baza unui proces-verbal de sesizare, întocmit de Președintele Agenției.
Sesizarea de verificare depusă de persoana fizică sau juridică trebuie semnată și datată, sub sancțiunea neluării în considerare.
Aceasta trebuie sa indice dovezile și informațiile pe care se întemeiază, precum și sursele de unde acestea pot fi solicitate.
Consiliul Național de Integritate este organismul care monitorizează activitatea ANI. CNI are un rol de coordonare a activității Agenției. El a fost construit pe principiul reprezentării egale a tuturor categoriilor de persoane supuse verificărilor. Consiliul se reunește trimestrial sau de câte ori este necesar, iar ședințele CNI sunt publice.
Consiliul Național de Integritate are calitate de garant al independenței operaționale a Agenției Naționale de Integritate.
Atribuțiile CNI:
• propune Senatului numirea și revocarea din funcție a președintelui și vicepreședintelui ANI;
• constată suspendarea din funcție a președintelui și vicepreședintelui ANI;
• aprobă regulamentul de desfășurare a concursului pentru selectarea președintelui ANI, tematica de concurs și componența comisiilor, corectarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor;
• analizează trimestrial activitatea Agenției în baza informărilor președintelui ANI;
• formulează recomandări referitoare la strategia și activitatea ANI privind controlul averilor și a conflictelor de interese;
• analizează raportul anual de audit extern.
Din punct de vedere al reprezentativității, membrii Consiliului sunt desemnați, după cum urmează:
• un membru desemnat de către fiecare grup parlamentar din Senat, plus grupul minorităților naționale din Camera Deputaților;
• un reprezentant al Ministerului Justiției;
• un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;
• un reprezentant al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;
• un reprezentant al Asociației Municipiilor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;
• un reprezentant al Asociației Orașelor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;
• un reprezentant al Asociației Comunelor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;
• un reprezentant al înalților funcționari publici și un reprezentant al funcționarilor publici, desemnați de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
• un reprezentant desemnat de comun acord de asociațiile magistraților, legal constituite;
• un reprezentant desemnat de organizațiile societății civile legal constituite, cu activitate în domeniul drepturilor omului, juridic sau economico-financiar.
Cred că realizaţi câţi bani mănâncă anual această structură imensă. Acum să vedem şi ce nenorociri a făcut în ţară.

Execuţii legale ale unor aleşi nevinovaţi

În cei 7 ani de funcţionare mii de primari, viceprimari şi consilieri locali şi-au pierdut mandatele şi au cheltuit timp şi bani în instanţe datorită unor decizii absurde ale A.N.I.
Recent deputatul liberal Cristian Buican, secretar al Camerei Deputaţilor, a declarat presei că este convins că până în 2020 mai mulţi primari îşi vor pierde mandatele :
“În opinia mea 10 sau 15 % din primarii din Vâlcea îşi vor pierde mandatele. Eu am studiat atent dosarele de pe rol şi am observat că foarte mulţi primari sunt atacaţi de A.N.I. pe speţa – ales în funcţie şi membru în consiliul de administraţie de la o şcoală sau liceu. Noi, în Parlament , am modificat această lege şi azi primarii pot face parte din aceste consilii de administraţie numai că legea nu funcţionează retroactiv. ANI profită de acest lucru şi cu siguranţă, îi va elimina din administraţie pe toţi cei care în trecut au fost şi membrii în consiliile de administraţie” (precizăm că şi viceprimari şi consilieri şi-au pierdut mandatele pe această speţă. Alte sute de consilieri şi-au pierdut mandatele pentru că au participat la votarea unor decizii, în care oricum votul lor nu era decisiv dar ANI a considerat că nu aveau voie să voteze. Vă prezentăm doar trei victime vâlcene ale A.N.I şi ce au făcut de fapt ele.


Sorin Ghiţă, fost primar al comunei Vlădeşti, a fost unul din cei mai buni primari din Vâlcea. A fost acuzat de ANI că a făcut parte din CA al şcolii. A susţinut în instanţă că participa la şedinţe fără să ştie că a fost bagat în consiliu de cei de la şcoală, nu a luat bani din acest consiliu niciodată şi credea că fiind prezent la şedinţe poate ajuta şcoala. A pierdut procesul şi mandatul. Au urmat alegeri parţiale care au costat bani. Întâmplarea face că a avut un viceprimar bun care a făcut treabă cât a fost el suspendat şi care acum este un primar destoinic dar alte localităţi nu au avut aceeaşi şansă şi au pierdut programe de investiţii şi proiecte.

Gheorghe Popolan, fost primar de Dăeşti a fost acuzat în 2015 de ANI ca este şi administrator “află în stare de incompatibilitate începând cu 30 iulie 2012, întrucât deţine, simultan cu funcţia de primar, şi calitatea de titular de întreprindere individuală – Popolan Gheorghe – Valerian Întreprindere Individuală”.
Numai că primarul nu putea închide Intreprinderea Individuală, Accesase fonduri europene de 40 de mii de euro pentru o fermă de vaci. Schimbarea administratorului sau a firmei însemna că trebuie să returneze UE aceşti bani. Ce mare ilegalitate a făcut acest primar pentru că acasă creştea vaci aşa cum au făcut sute de ani strămoşii săi? Sau cât de boi sunt cei care au lăsat o legislaţie care să permită judecătorilor să condamne un edil pentru că acesta creşte animale. Dacă acelaşi primar ţinea vacile acasă, dar pe numele unei rude îndepărtate, era ok, nu?


Vasile Pîrvu Boeangiu a fost mai multe mandate un primar bun al comunei Alunu. Dar ANI a constatat în 2013 că primarul Vasile Pîrvu Boeangiu este în incompatibilitate începând din 4 iunie 2008, întrucât „desfăşoară activităţi remunerate în cadrul Cabinetului Medical Dr. Boeangiu Vasile-Pîrvu”. Realitatea este că primarul a fost unul dintre cei mai apreciaţi medici veterinari din judeţ. Ca să poată profesa trebuia să aibă o firmă. După ce a ajuns primar lucrau acolo şi la farmacia sa cadre specializate, tehnicieni şi farmacişti. Legea însă nu putea să îi permită primarului să mute Cabinetul pe numele altei persoane deoarece Cabinetul trebuia făcut pe numele unui licenţiat în Farmacie Veterinară şi Medicină veterinară iar el era singurul din localitate care deţinea aceste diplome. Normal că nu mai lucra ca veterinar după ce a fost primar dar Cabinetul funcţiona făcând bine localnicilor, oferind locuri de muncă şi servind interesele animalelor, aducea profit şi acel profit a fost interpretat de inspectori ANI ca remuneraţie. Dar alte animale au interpretat legea în forma ei şi nu au dorit să vadă fondul problemei. Ce îi interesa pe inspectori de integritate era ca anual să facă raporturi că au descoperit sute de ilegalităţi şi că îşi merită salariile şi funcţiile pentru că ei curăţă administraţia.
Am putea continua cu sute de exemple din Vâlcea şi din ţară.

De ce poate fi desfiinţată ANI
Desfinţarea ANI ar crea premise ca opoziţia să urle că PSD distruge democraţia şi apără corupţia. Dar primari din toate partidele ar fi feriţi de abuzuri iar statul ar economisi bani. Pe partea de finanţe : deturnare finduri, evaziune fiscală, neconcordanţe între venituri şi cheltuieli ar trebui ca ANAF să aibă în fiecare judeţ un funcţionar specializat în verificarea tuturor aleşilor din acel judeţ. Pe partea de penal Procuratura ar trebui să aibă în fiecare judeţ un procuror specializat în verificarea aleşilor. Orice ales consilier loacl sau judeţean, viceprimar, deputat, senator, ministru ar trebui verificaţi să nu facă deturnări de fonduri, evaziuni fiscale, să ia mită să compromită proiecte şi contracte şi trimişi în instanţă. Cei condamnaţi pentru evaziune , deturnare de fonduri ar trebui excluşi pe viaţă din sistemul de stat iar pensia anulată pentru anii lucraţi la stat. În rest ANI chiar nu are rost. Este un fel de instituţie de represiune de tip fascist sau comunist. Care ne costă enorm şi care afectează comunităţi, buugetul naţional şi bugetul local.
În alt articol vom prezenta primari victime ale Curţii de Conturi, o altă instituţie în care funcţionari plătiţi regeşte de stat comit abuzuri inimaginabile şi nenorocesc vieţi, cariere şi comunităţi.

Traian GUMINSKI