FOTO: PARTENERIAT CJ Vâlcea şi Direcţia Generală Anticorupţie pentru prevenirea corupţiei într-un proiect cu finanţare europeană

Din 17 decembrie 2021 a intrat în vigoare, conform HG 1.269, Strategia Naţională Anticorupţie 2021 -2025. Consiliul Judeţean Vâlcea pare a fi prima instituţie a judeţului determinată să demonstreze că-şi doreşte creşterea gradului de integritate a funcţionarilor instituţiei şi reducerea vulnerabilităţii la corupţie. Primăriile şi majoritatea instituţiilor locale de control… mai lento, până acum. În acest sens, CJ va derula, în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie – SJA Vâlcea, care asigură expertiza de specialitate în domeniul porevenirii corupţiei, un proiect în valoare de aproximativ 415.000 lei (83.000 de euro) finanţat în proporţie de 85% din Fondul Social European, aproximativ 11% de bugetul national şi restul contribuţie a beneficiarului.

Comisarul şef Răzvan Giuroiu, şeful Serviciului Judeţean Anticorupţie Vâlcea, apreciază efortul consiliului judeţean şi încadrează colaborarea cu DGA în cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021 – 2025, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr 1.269 din 17 decembrie 2021. “Acest proiect şi parteneriatul însine vin într-un context legislativ foarte bun. Strategia naţională despre care am amintit prevede un ansamblu de măsuri de combatere a corupţiei ca şi fenomen criminogen, dar mai ales măsuri pentru prevenirea corupţiei şi tinde spre realizarea unei culturi de integritate la nivelul tuturor instituţiilor, fie că vorbim de instituţii publice sau instituţii private. Astfel, toate instituţiile sunt obligate să promoveze un ansamblu de măsuri pentru identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, măsuri care sunt prevăzute într-un plan de integritate, care se elaborează şi se analizează anual la nivelul fiecărei instituţii publice. Sunt prevăzute şi măsuri pentru identificare, gestionare şi reducere a riscurilor de corupţie, activităţi pe care şi noi le-am învăţat de-a lungul timpului, în cei aproape 17 ani de activitate de prevenire şi combatere a corupţiei. Suntem foarte bucuroşi să împărtăşim din aceste experienţe şi altor funcţionari din instituţiile publice. Acum, să nu se înţeleagă că dacă s-a ales această colaborare la nivel de consiliu judeţean sunt cine ştie ce probleme de corupţie aici. Repet şi subliniez, educaţia anticorupţie se realizează la nivelul tuturor instituţiilor”, a declarat comisarul şef Răzvan Giuroiu.

Adrian Mihăilă, administratorul public al judeţului şi Daniela Calianu, secretarul general al judeţului, au explicat detaliile proiectului şi au precizat că grupul ţintă al demersului este format din 100 de persoane (funcţionari ai instituţiei publice şi aleşi locali), din care 40 de angajaţi ai CJ participanţi la seminarii pe tema culturii anticorupţie şi 60 de angajaţi ai CJ şi aleşi locali, participanţi la cursuri de formare profesională în acelaşi domeniu. Preşedintele CJ a fost reprezentat la întâlnirea de lucru de consilierul personal Lili Stoica.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vâlcea, în calitate de Beneficiar, au semnat contractul de finanţare nr. 605/16.11.2021, pentru proiectul ”JUDEŢUL VÂLCEA – PRO INTEGRITATE!” – cod SIPOCA – 1129, cod SMIS2014+ – 152079, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020, Axa prioritară 2, Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.2 – Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
Proiectul se derulează în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie, care asigură expertiza de specialitate în domeniul prevenirii corupţiei.

“Toate instituţiile sunt obligate să promoveze un ansamblu de măsuri pentru identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, măsuri care sunt prevăzute într-un plan de integritate, care se elaborează şi se analizează anual la nivelul fiecărei instituţii publice. Sunt prevăzute şi măsuri pentru identificare, gestionare şi reducere a riscurilor de corupţie, activităţi pe care şi noi le-am învăţat de-a lungul timpului, în cei aproape 17 ani de activitate de prevenire şi combatere a corupţiei. Suntem foarte bucuroşi să împărtăşim din aceste experienţe şi altor funcţionari din instituţiile publice. Acum, să nu se înţeleagă că dacă s-a ales această colaborare la nivel de consiliu judeţean sunt cine ştie ce probleme de corupţie aici. Repet şi subliniez, educaţia anticorupţie se realizează la nivelul tuturor instituţiilor.”
– Comisar şef Răzvan GIUROIU, şeful Serviciului Judeţean Anticorupţie Vâlcea

Obiectivul general al proiectului îl constituie Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Consiliului Judeţean Vâlcea de a creşte integritatea şi a reduce vulnerabilităţile la corupţie, prin creşterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei prevăzute în Planul de integritate al Consiliului Judeţean Vâlcea, îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din cadrul instituţiei în domeniul prevenirii corupţiei, transparenţei, eticii si integrităţii, precum si prin creşterea nivelului de conştientizare şi educaţie al personalului din cadrul instituţiilor şi autorităţile publice locale, aleşilor locali şi a cetăţenilor judeţului Vâlcea.

Obiectivele specifice ale proiectului:
• Creşterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, prin implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi a vulnerabilităţilor la corupţie, dezvoltarea procedurilor operaţionale/de sistem specifice şi implementarea şi certificarea standardului anti-mită ISO 37001.
• Creşterea gradului de conştientizare a corupţiei atât în rândul cetăţenilor, cât şi al personalului din administraţia publică privind corupţia din Judeţul Vâlcea, organizarea unei campanii de conştientizare a publicului prin realizarea unui sondaj referitor la percepţia publică privind corupţia în Judeţul Vâlcea, organizarea unei campanii de conştientizare a publicului, elaborarea şi distribuirea unui ghid de bune practici privind prevenirea corupţiei, a incidentelor de integritate şi a conflictelor de interese.
• Creşterea nivelului de educaţie anticorupţie în rândul personalului din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea prin organizarea de cursuri de formare profesională în domeniul prevenirii corupţiei, transparenţei, eticii şi integrităţii.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 de luni, începând cu data de 16.11.2021, până la 16.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 414.981,00 lei, din care:
• 352.733,86lei – finanţare nerambursabilă din Fondul Social European,
• 46.261,27 lei – finanţare nerambursabilă din bugetul naţional,
• 15.985,87 lei – contribuţia proprie a Beneficiarului.