FOTO Biserica Sfinţii Voievozi din Boroşeşti-Suteşti, monument istoric, a ars din temelii

Tristeţe mare pentru credincioşii comunei Suteşti, sat Boroşeşti, unde biserica Sfinţii Voievozi, monument istoric, a ars azi din temelii.


“Biserica cu hramul Sfinților Voievozi de la Boroșești, zidită în prima jumătate a secolului al XIX-lea, este un monument de o valoare inestimabilă, o comoară artei lemnului și a spiritualităţii şi istoriei noastre care completa în mod fericit zestrea patrimoniului cultural al judeţului. Distrugerea ei este o mare pierdere pentru noi toți. Organele de anchetă vor stabili condițiile în care a fost distrus monumentul istoric și persoanele care se fac vinovate de aceasta. Elementele originale care au mai rămas neatinse de incendiu trebuie conservate și integrate în urma lucrărilor de refacere”, ne-a declarat Florin Epure, directorul Direcției pentru Cultură Vâlcea.

Istoric:
“SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL”
Cod LMI 2010: VL-II-m-B-09679.
Localizare: com. Suteşti, sat Boroşeşti.
Datare: 1822, ref. 1896, 1935, 1959.
Ctitori: Vasile Tecioiu şi boierul Radu.


Biserica de lemn din satul Boroşeşti a fost construită în anul 1822, dar aceasta este o refacere pentru că lăcaşul fusese zidit cu mult înainte, probabil la începutul secolului al XVIII-lea. Aşa cum arată şi pisania, biserica a fost ridicată în anul 1822, pentru că cea veche fusese arsă de turci, fapt susţinut de pisania veche, copiată cu multă vreme în urmă, şi care avea următorul conţinut: „Această sfântă şi dumnezăiască biserică, ce să prăznueşte hramul Sfinţilor Voivozi s-au făcut la l[ea]t 1822, de Vasile Tecioiu şi Boieri Radu, ajutorând şi ceilalţi lăcuitori[…]“. Din cauza degradării a fost refăcută, a doua oară, în anul 1896. Interesantă este menţiunea că biserica avea în drepta uşii portretele ctitorilor: Vasile ieromonahul, Marica diaconeasa, Constantin, Rada, Matei ierodiacon şi Sanda diaconeasa.


Pisania de deasupra intrării, în pridvor consemnează următoarele: „Cu ajutorul lui Dumnezeu s-a construit aici, în satul Boroşeşti, o biserică de lemn cu hramul Sfinţii arhangheli Mihail şi Gavriil cu mult înainte de 1617. În anul 1821, în timpul luptelor dintre pandurii conduşi de căp[itanul] Oarcă Jianu, turcii au ars şi străvechiul locaş. În anul 1822 biserica a fost refăcută tot din lemn de Vasile Tegioiu şi de Boier Radu iar pictura în 1823 de ctitorii Vasile Diaconu, Marica Diaconeasa, Constantin Rada, Matei Diaconn şi Sanda Diaconeasa. S-a reclădit în 1896 şi zugrăvit în 1898 şi restaurat în 1936 şi 1959. Între anii 1996-1997, s-a renovat de la temelie până la acoperiş cu ajutorul bunilor creştini şi prin osârdia părintelui paroh[…]. Pictura în frescă s-a executat de către pictorul Roman Valeriu, ajutat de Faur Mihai şi s-a sfinţit azi 29 iunie 1997, de către P. S. Gherasim, episcopul Râmnicului”. Biserica se remarcă prin cele două turle, una peste pronaos şi a doua peste naos, cu pictură reprezentând scena Înfricoşatei Judecăţi. Avea pridvorul deschis pe stâlpi până acum câţiva ani când a fost închis cu un geamlâc. De-a lungul timpului a cunoscut mai multe refaceri, în anii 1896, 1935 şi 1959.