Fiecare copil în grădiniţă – în judeţul Vâlcea

Prefectura Vâlcea, Inspectoratul Școlar Județean și Asociația OvidiuRo au anunțat derularea, la Râmnicu Vâlcea, a sesiunilor județene de informare a primarilor și respectiv a directorilor de grădiniță asupra modului de implementare a programului național reglementat prin Legea nr. 248/2015. Sesiunile de informare își propun clarificarea mecanismului implementării programului național în contextul problemelor specifice din localitățile din județul Vâlcea. În județul Vâlcea, în cele 89 de localități, sunt aproximativ 2 678 de potențiali beneficiari ai programului.

Legea nr. 248/2015 sau ,,Legea Fiecare Copil la Grădiniță” – votată în Parlamentul României și promulgată de Președinte în noiembrie 2015 – încurajează prezența la grădiniță a copiilor între 3 și 6 ani prin acordarea unui tichet social pentru grădiniță de 50 de lei lunar. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoană singură) și este condiționat de prezența zilnică a celor mici la grădiniță.
Legea nr. 248/2015 răspunde obiectivelor cu privire la reducerea abandonului școlar (la 11.3%) și a sărăciei și inechității sociale ce derivă din Strategia Europa 2020. În 2014 rata abandonului școlar în România ajunsese la 18.5% și se estimează că în prezent doar unul din trei copii săraci beneficiază de educație timpurie. Potrivit Ministerului Muncii mai mult de 111.000 de copii sunt eligibili pentru a primi tichetul social pentru grădiniță. În județul Valcea , în cele 89 de localități, sunt aproximativ 2 678 de potențiali beneficiari ai programului.
Program național reglementat prin legea nr. 248/2015 preia mecanismul central al programului pilot Fiecare Copil în Grădiniță gândit în special pentru zonele rurale extrem de sărace și implementat, începând cu 2010, de către Asociația OvidiuRo (OvR) în parteneriat cu Ministerul Educației.
Timp de 5 ani, OvidiuRo a implementat acest program pilot cu finanțare privată și prin voluntariat. Începând cu 15 februarie 2016, costul tichetelor sociale pentru grădiniță este acoperit de la bugetul de stat iar responsabilitățile implementării eficiente a programului revin primarilor și directorilor de școală.
OvidiuRo pune la dispoziția autorităților județene și locale interesate expertiza consolidată de organizație în cei peste 5 ani de implementare a programului pilot și cei peste 15 ani de luptă împotriva sărăciei și abandonului școlar cu ajutorul educației. OvR ia în calcul inclusiv acoperirea din surse private, în acest an, a costurilor tichetelor sociale pentru cei peste 3.000 de copii fără acte de identitate ce nu intră sub incidența Legii nr. 248 /2015, până la găsirea unor soluții mai sustenabile. Pentru detalii puteți accesa www.fiecarecopilingradinita.ro
Întrucât primul an de implementare are un rol cheie în succesul programului național, OvidiuRo organizează săptămâna viitoare un concurs național în urma căruia va susține financiar și logistic, din surse de finanțare privată, 10 județe cu număr mare de copii săraci, oferindu-le echipelor locale suport pentru implementarea tuturor componentelor programului pilot Fiecare Copil în Grădiniță (dincolo de tichetele sociale pentru grădiniță, acoperite de la bugetul de stat), cum ar fi rechizitele necesare la clasă.
„Obiectivul nostru este acela de a maximiza succesul programului național, demonstrând, prin cele 10 județe-pilot, că șansele ca Fiecare Copil în Grădiniță să aibă impactul scontat cresc vizibil dacă toate componentele programului pilot sunt implementate”, precizează Maria Gheorghiu.

Programul național Fiecare Copil în Grădiniță pe scurt:

Două principii stau la baza mecanismului de implementare a programului detaliat în normele de aplicare:
I. condiționarea strictă a acordării stimulentului de prezență la grădiniță
o acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță este strict condiționată de prezența zilnică a copiilor. Totalul absențelor motivate permise se calculează pe baza unui algoritm în care învoirile personale (maxim trei) și scutirile medicale nu pot depăși 50% din numărul total de zile de grădiniță din luna respectivă.
o prezența zilnică o țin educatorii, după un formular similar celui folosit de OvidiuRo în programul pilot. Situația fiecărui preșcolar se centralizează într-un sistem informatic național gestionat de Ministerul Educației. Corectitudinea notării prezenței zilnice va fi monitorizată prin vizite neanunțate, prin sondaj.
II. aducerea cât mai multor copii la grădiniță, cât mai simplu
o Copiii eligibili sunt identificați de asistenții sociali din primării, pe baza unui dosar social care atestă un venit de sub 284 lei / membru de familie.
o Stimulentul educațional se distribuie lunar în perioada septembrie – iunie, pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere completată de părinți sau de persoanele care răspund legal, cu suportul asistentului social, acolo unde este cazul. Declarația este standard și ușor de completat. Cei care primesc deja beneficii sociale care atestă încadrarea sub pragul de venit nu mai trebuie să facă un nou dosar, ci copiii lor devin automat eligibili.
o Înscrierea în Program este deschisă până la finalul lunii noiembrie, pentru a permite familiilor care văd exemplul bun al altora să își înscrie copiii la grădiniță și după începerea anului școlar. Stimulentul educațional se acordă începând cu luna în care preșcolarul a îndeplinit criteriile de frecvență.
o Mecanismul de acordare a tichetului nu ia în calcul ajutorul social, alocația, bursele sau subvențiile agricole.
o Tichetele sociale pentru grădiniță vor fi distribuite de primării, conform formularului de prezențe completat de educatori.
o Banii necesari pentru plata stimulentelor educaționale se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată.
o Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniță în perioada de valabilitate, numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite.
Există două situații pe care aceste norme nu le pot reglementa, respectiv: a) copiii lăsați în grija bunicilor sau altor rude, fără forme legale; b) copiii care nu au CNP. Pe termen lung, se impun eforturi pentru luarea în evidență a tuturor copiilor, inclusiv simplificarea legislației privind întocmirea actelor de identitate (ex. pentru a se evita pe viitor situația în care copilul nu primește CNP pentru că mama nu are ea însăși acte de identitate).