Fermierii din Tetoiu au întâlnire cu reprezentanții Direcției pentru Agricultură

Concucerea primăriei din Tetoiu îi ajută pe fermierii din localitate care au în plan să își pună la punct o fermă profitabilă. În acest sens, la sedioul primăriei din comună va avea loc o întâlnire între fermieri și reprezentanți ai Direcției pentru Agricultură Vâlcea. Astfel, pentru câteva ore vor putea afla toți pașii pe care trebuie să-i facă pentru a accesa măsura 6.3 și pentru a accesa fondiurile necesare unei ferme de mici dimensiuni. Măsura „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” are ca scop îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni; creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni. Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară în valoare de 15.000 de euro necesară pentru pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri. Printre condițiile cele mai importante care trebuiesc îndeplinite de doritori în vederea accesării de fonduri: să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate; să fie persoane juridice române; să acţioneze în nume propriu și să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare și să aobe studii minime de 8 clase. (Gabriel Cârjaliu)