Expoziția de carte „Mitropolitul Bartolomeu Anania – apostol al culturii române” la Biblioteca Antim Ivireanul

La împlinirea a 100 de ani de la nașterea Mitropolitului Bartolomeu Anania, în comuna natală Glăvile și în municipiul Râmnicu-Vâlcea se desfășoară evenimente omagiale menite să pună în lumină vocația ctitoricească și activitatea sa literară.
Miercuri, 17 martie, la Biblioteca Antim Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea a fost vernisată expoziția de carte Mitropolitul Bartolomeu Anania – apostol al culturii române.
Expoziția a fost așezată în vitrinele din Holul Central al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, ca omagiu adus memoriei mitropolitului, devenind deopotrivă expresie a recunoștinței cititorilor vâlceni.
Printre exemplarele expuse, se regăsește ediția jubiliară a Bibliei, publicată în anul 2001, volumul de istorie și exegeză iconografică Cerurile Oltului, cu versiuni în limbile română, engleză și franceză, opera sa literară – proză, poezie, teatru, publicistică. De asemenea, în expoziție se află și o serie de lucrări biografice dedicate ierarhului ce poartă semnătura unor oameni de cultură, critici și istorici literari care, grație preocupărilor de cercetare științifică, au contribuit la o cunoaștere profundă și o bună înțelegere a dimensiunii personalității mitropolitului Bartolomeu Anania.